Hình ảnh Tu viện Truyền Tin mừng Lễ Bổn Mạng (25/3)

0

20

Theo lịch Phụng vụ Năm 2015, Lễ Truyền Tin ( 25/3) được dời vào Thứ Hai (04/4/2016). Vì thế Thánh Lễ mừng Bổn mạng của Tu Viện Truyền Tin được cử hành lúc 5 giờ sáng thứ Hai ngày 04/4/2016 tại Hội Trường 2000 do Cha Bề trên Phêrô Lâm Phước Hùng chủ sự.

Mừng kính lễ Truyền Tin nhắc nhớ chúng ta về quyền năng và tình thương khôn dò của Thiên Chúa đối với nhân loại, cụ thể qua Đức Maria. Mẹ được tuyển chọn giữa muôn người phụ nữ, được Thiên Chúa đổ tràn ân sủng, được gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội và được Thiên Chúa chọn để cưu mang Đấng Cứu Thế.

Qua tiếng “xin vâng”, Mẹ đã hiến trọn cuộc đời để cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại, và qua tiếng “xin vâng”, Mẹ đã biến mọi lo âu, trăn trở thành lời ngợi khen. Vì Mẹ tin rằng: “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được”.

Hiệp dâng Thánh Lễ mừng Bổn Mạng, chúng ta cùng tạ ơn Chúa với Mẹ, đồng thời xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người trong Tu viện Truyền Tin, luôn biết sẵn sàng thưa tiếng “xin vâng” như Mẹ, nhất là biết dùng chính đời sống của mình thể hiện Thánh ý Thiên Chúa.

Xin nhấn vào đây để xem hình đầy đủ

Ban truyền thông

Comments are closed.