Lòng Thương Xót, thậm chí với cả Giu-đa – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.04.2016

0

Lòng Thương Xót, thậm chí với cả Giu-đa

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.04.2016

23

Một thái độ mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thường xuyên chỉ trích: đó là Thái độ của “những tiến sĩ mặt chữ”, những vị tiến sĩ này đặt những quy luật của họ lên trên đời sống cá nhân trong những nỗi quẫn bách của họ, và họ kết án những con người bằng cách họ lấy Lời Chúa để chống lại Lời Chúa. Vì phương pháp đó, nên đã có rất nhiều vụ tai tiếng, giống như là những cục biếu, chẳng hạn như việc truy nã những phù thủy, đã xảy ra trong lịch sử Giáo hội – Đức Thánh Cha nói.

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua, tức Thánh Lễ đầu tiên kể từ khi Tòa Thánh công bố một bức Tông Huấn mới của Đức Thánh Cha, tức Tông Huấn Amoris Laetitia về hôn nhân và gia đình, Đức Thánh Cha đã trở lại với đề tài được cho là sự trung thành đối với Lề Luật. “Con tim mà nó tự đóng kín mình lại trước chân lý của Thiên Chúa, sẽ chỉ bấu bám vào chân lý của Lề Luật, và tệ hơn nữa là chỉ bấu bám vào mặt chữ của Lề Luật” – Đức Thánh Cha nói như thế với cái nhìn hướng về sự vu khống mà vị Phó Tế Stephanus đã phải hứng chịu. Sự vu khống này được thuật lại trong sách Công Vụ Tông Đồ và hình thành nên Bài Đọc I trong ngày.

“Cha rất lấy làm đau đớn khi Cha đọc chương này trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, khi Giu-đa thống hối và đi đến với các thượng tế và nói: ´Tôi đã phạm tội!`, và ông muốn trả lại mấy đồng bạc cho họ. ´Việc này can gì tới chúng tôi?` – họ trả lời ông. Đó là một con tim khép khín đối với con người thống hối tội nghiệp ấy, tức người đang không biết mình nên làm cái gì. Và ông đã đi thắt cổ để tự vẫn. Và họ sẽ làm gì khi họ thấy Giu-đa đã đi thắt cổ tự vẫn? Họ sẽ nói là ´con người tội nghiệp` ư ? Không! Ngay lập tức là tiền: Họ không được phép bỏ những đồng tiền đó vào trong kho đền thờ; vì những đồng tiền đó đã dính máu. Mệnh lệnh, điều này, điều nọ và điều kia. Đó là các tiến sĩ theo mặt chữ!”

Các tư tế chả đoái hoài gì tới sự sống của con người này, họ cũng chẳng bận tâm tới chuyện ông đã thống hối ăn năn.

“Chỉ có những lược đồ Lề Luật của họ và những từ ngữ cũng như những cấu trúc của Lề Luật là quan trọng đối với họ thôi. Đó là sự chai cứng của con tim họ. Và đó là sự chai cứng, sự ngu xuẩn nơi con tim của những kẻ mà họ không hề có thể chống lại chân lý của Thánh Stephanus bằng bất cứ cách nào, và vì thế họ đã tìm những chứng cớ giả tạo, và những kẻ làm chứng gian để kết án Ngài.”

Đó là một quá trình mà nó không ngừng lập đi lập lại trong lịch sử Giáo hội – Đức Thánh Cha nhận xét:

“Lịch sử thuật lại về rất nhiều người mà họ đã bị kết án và vị sát hại mặc dù họ vô tội: bị kết án bằng Lời Chúa để chống lại Lời Chúa. Chúng ta hãy nhớ tới cuộc bách hại các phù thủy hay cuộc bách hại Johanna Orleans, và hãy nhớ tới nhiều vụ khác, họ bị thiêu sống, bị kết án, chỉ vì theo các vị quan tòa, họ đã không thích nghi với Lời Chúa. Đó là mô hình của Chúa Giê-su, Đấng đã kết thúc cuộc đời mình trên Thập Giá chỉ vì Ngài trung tín và đi theo Lời của Thiên Chúa Cha. Chúa Giê-su đã nói với hai môn đệ làng Emmaus với biết bao nhiêu là sự trìu mến: Tin vào tất cả những gì mà các Ngôn Sứ đã nói thì khó với anh em biết chừng nào. Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài nhìn tới những điều ngu xuẩn lớn nhỏ của chúng ta, xin Ngài đụng chạm tới chúng ta và bắt đầu cắt nghĩa cho chúng ta hiểu về tất cả mọi sự.”

Theo de.rv 11.04.2016 gs

Lm Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.