Một người Ki-tô hữu là một người nói lời Xin Vâng – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 04.04.2016

0

Một người Ki-tô hữu là một người nói lời Xin Vâng

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 04.04.2016

10

Một người Ki-tô hữu thực ra là một “người nói lời Xin Vâng”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Sau một thời gian nghỉ để cử hành các buổi Phụng Vụ liên quan tới Tuần Thánh và Tuần Phục Sinh, vào sáng thứ Hai vừa rồi, Đức Thánh Cha lại tái bắt đầu cử hành các Thánh Lễ ngày thường tại nhà khách của Tòa Thánh.

Khởi đi từ biến cố Truyền Tin (Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ), Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, thông qua lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành một mẫu gương cho tất cả các tín hữu. Ngay cả ông Áp-ra-ham cũng đã từng nới lời “Xin Vâng” với Thiên Chúa, và đã đi theo tiếng gọi của Ngài – Đức Thánh Cha giải thích. Cũng còn có một số những mẫu gương khác, đó là Mô-sê hay Ngôn Sứ Isaia – Đức Thánh Cha liệt kê. Một lời thưa “xin Vâng” đơn giản có thể để lại dấu ấn trên toàn nhân loại:

“Bài Tin Mừng hôm nay là sự kết thúc của một chuỗi lời thưa ´Xin Vâng` này, nó bắt đầu với một lời thưa ´Xin Vâng` khác – và cụ thể, với lời thưa Xin Vâng của Đức Maria. Dựa vào lời thưa Xin Vâng này, Thiên Chúa sẽ không còn nhìn chúng ta như là những con người, như là dân của Ngài nữa, nhưng chính Thiên Chúa đã trở thành thân thể của nhân loại. Lời thưa ´Xin Vâng` của Đức Maria đã mở cánh cổng ra cho lời ´Xin Vâng` của Chúa Giê-su, và nhờ đó, Thánh Ý của Thiên Chúa có thể diễn ra khắp nơi! Lời thưa ´Xin Vâng` này đã đồng hành với toàn bộ cuộc sống của Chúa Giê-su cho tới tận Thập Giá.”

Chính Thiên Chúa là một tiếng ´Xin Vâng` – Đức Thánh Cha giải thích, vì Ngài nói lời Xin Vâng của Ngài với từng cá nhân một trong chúng ta – Đức Thánh Cha quả quyết. Vì thế, một Ki-tô hữu cũng phải nói lời Xin Vâng, và thực ra, trước tiên là đối với lời mời gọi của Thiên Chúa trong việc đi theo Ngài và yêu mến Ngài. Đức Thánh Cha đã nêu tên một số Linh Mục như là những mẫu gương. Các Ngài cũng hiện diện trong Thánh Lễ này nhân dịp mừng kỷ niệm Kim Khánh 50 năm chịu chức Linh Mục.

“Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều có thể nói lời Xin Vâng hay nói lời từ chối, và cũng đều có thể suy nghĩ về việc chúng ta đã thường xuyên trốn tránh như thế nào, hay đi vòng vo với cái đầu cúi gằm như A-đam và E-và, và làm như thể chúng ta chẳng hiểu Thiên Chúa đang muốn gì từ phía chúng ta. Ngày hôm nay là ngày Đại Lễ của lời Xin Vâng. Trong lời thưa Xin Vâng của Đức Maria, người ta có thể thấy được toàn bộ lịch sử cứu độ.”

Thực ra, toàn thể vũ trụ đã phát sinh với lời Xin Vâng của Thiên Chúa – Đức Thánh Cha quả quyết. Và trong công trình sáng tạo con người, tiếng thưa Xin Vâng này lại tiếp tục diễn ra. Với lời thưa Xin Vâng của Chúa Giê-su, toàn thể thế giới thụ tạo “đã được tái tạo sẽ còn đẹp hơn” – Đức Thánh Cha thêm vào. “Đó là một ngày để tạ ơn Thiên Chúa và tự hỏi: Liệu tôi đang là một người nói lời Xin Vâng hay nói lời từ chối? Hay tôi lại nhìn đi hướng khác một cách đơn giản? Ước gì Thiên Chúa ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành những người nói lời Xin Vâng”.

Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các Nữ Tu Dòng Thánh Vinh-sơn đang phục vụ tại nhà khách Thánh Mác Ta, đã nhắc lại lời khấn của họ. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, các Nữ Tu ấy lập lại lời khấn của mình hằng năm, vì đó là ý muốn của vị sáng lập Dòng, tức Thánh Vinh-sơn.

Theo de.rv 04.04.2016 mg

Linh mục Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.