Nhận ra giọng nói của Chúa Giê-su – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18 tháng 04 năm 2016

0

Nhận ra giọng nói của Chúa Giê-su

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18 tháng 04 năm 2016

62

Cánh cửa, con đường, giọng nói: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc tới những lời đó một lần nữa qua bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta khi Ngài giải thích về Bài Tin Mừng trong ngày. Và trong bài Tin Mừng này, Chúa Giê-su đã nói về chính Ngài rằng, Ngài là đường, và việc đi theo Ngài có nghĩa là sẽ không bao giờ rơi vào sự lầm lạc. Vì thế, không phải chỉ sự sống đời đời mới được nghĩ tới – Đức Thánh Cha nhấn mạnh -, nhưng cũng còn cả cuộc sống hằng ngày và những quyết định hằng ngày nữa.

“Tôi có đưa ra quyết định này, chẳng hạn như nhân danh Chúa Giê-su, thông qua cánh cửa của Chúa Giê-su không, hay tôi lại đưa ra quyết định – giả như tôi được phép nói thế – như là những món hàng lậu? Người ta chỉ bước qua cánh cổng của Chúa Giê-su!” – Đức Thánh Cha giải thích.

Những người đứng chung quanh Chúa Giê-su đã hiểu rất rõ ngôn ngữ hình ảnh về đàn chiên và về vị mục tử, và họ cũng hình dung ra được rằng, vị mục tử luôn luôn đi trước đàn chiên của mình, nó khác với cách thức chăn nuôi trong nền nông nghiệp châu Âu. Đoàn chiên luôn nghe theo giọng nói và đi theo người mục tử, vì chúng biết ông và tin tưởng nơi ông. Người ta sẽ phân định bằng cách nào để biết được liệu giọng nói này có phải là giọng nói thực sự của Chúa Giê-su hay không? Thực ra, để nhận ra được giọng nói của Ngài thì rất đơn giản – Đức Thánh Cha quả quyết:

“Cha khẳng định rằng, về khía cạnh cách thức thì nó rất đơn giản. Bạn sẽ thấy được giọng nói của Chúa Giê-su trong các mối phúc. Nếu một ai đó vạch ra một con đường, mà con đường ấy ngăn cản các mối phúc ấy, thì đó chính là người muốn chui qua cửa sổ để vào, chứ không phải là Chúa Giê-su. Thứ hai là: người ta sẽ nhận ra giọng nói của Chúa Giê-su nếu nó là những công việc của Đức Xót Thương, chẳng hạn như trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Thứ ba là: người ta sẽ nhận ra giọng nói của Chúa Giê-su khi giọng nói đó dậy chúng ta thốt lên tiếng ´Cha ơi!`, tức là khi giọng nó đó dậy chúng ta đọc kinh ´Lạy Cha`.”

Đời sống với tư cách là một người Ki-tô hữu rất đơn giản – Đức Thánh Cha giải thích. Chúa Giê-su chính là cửa, Ngài sẽ dẫn chúng ta đi trên đường, và tất cả những gì Ngài nói thì chúng ta đều có thể nhận ra một cách dễ dàng. Điều này được đúc kết lại trong hình ảnh vị Mục Tử tốt lành, người mục tử ấy dẫn dắt đoàn chiên.

“Ai đi theo Chúa Giê-su, người ấy sẽ không phải thiếu thốn chi. Chúa Giê-su đã nói rằng, có một số kẻ sẽ đến và nói, đây là đường của Đấng Messias, kia là đường của Ngài v.v…, anh em đừng nghe họ! Thầy là đường – Chúa Giê-su đã quả quyết như thế. Ngài là cửa và cũng là đường. Ai bước đi theo Ngài, người ấy sẽ chẳng phải thiếu thốn chi!”

Theo de.rv 18.04.2016 ord

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.