Suy niệm với Mẹ, ngày 02.4.2016

0

Thứ Bảy, ngày 02.4.2016 – Tuần Bát Nhật PS

Mc 16, 9-18

“Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông” (Mc 16,12).

Như Mẹ: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, lúc thì trên đường, lúc ngoài bãi biển, lúc thì trong nhà… Sự hiện diện của Chúa Giêsu củng cố đức tin của các tông đồ, đồng thời cũng mang lại bình an và niềm vui cho các ngài. Rồi từ từ, khi đã có được ơn sủng của Chúa Thánh Thần, các tông đồ bắt đầu ra đi loan báo và làm chứng về Chúa Phục Sinh.

Với Mẹ: Ngày ngày Chúa đang ẩn hiện nơi tất cả những người mà chúng con gặp gỡ, và nơi những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, chúng con khao khát có một đức tin sống động như Mẹ, để tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con, và hằng luôn yêu thương chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.