Suy niệm với Mẹ, ngày 04.4.2016 – Lễ Truyền Tin

0

Thứ Hai, ngày 04.4.2016 – Tuần II PS

Lc 1, 26-38

“Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30).

Như Mẹ: Ai là người đẹp lòng Thiên Chúa nhất? Ai xứng đáng để Con Thiên Chúa nhập thể làm người? Mẹ Maria được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, nên Mẹ là người xứng đáng nhất. Mẹ luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần đã làm cho Mẹ trở nên cung điện cho Con Một Thiên Chúa.

Với Mẹ: Thật là tuyệt vời biết bao khi con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa; điều tuyệt vời hơn nữa là Con Thiên Chúa lại chấp nhận sinh xuống làm người, để con người trở nên con của Chúa. Xin cho chúng con sống làm sao để được đẹp lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ giúp chúng con sống xứng đáng với phẩm giá cao trọng mà Chúa đã tặng ban.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.