Suy niệm với Mẹ, ngày 05.4.2016

0

Thứ Ba, ngày 05.4.2016 – Tuần II PS

Ga 3, 7b-15

“Ông là bậc thầy trong Ít-ra-en mà lại không biết những chuyện ấy” (Ga 3,10).

Như Mẹ: Tin vào Đức Giêsu và đón nhận giáo lý của Ngài không phải chỉ dựa trên sự hiểu biết của tri thức con người nhưng còn phụ thuộc vào niềm tin, lòng khao khát của trái tim và ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta được biết Đức Giêsu, đó là một ơn ban nhưng không của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Con người hôm nay không đón nhận Chúa chỉ vì họ dựa vào tri thức khoa học và thực nghiệm. Xin Chúa Thánh Thần đổi mới trái tim và trí óc của con người ngày nay, nhất là những người chưa biết Chúa, để họ đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu mà tin rằng Thiên Chúa là Đấng dựng nên muôn loài, và là Đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết mở lòng để đón nhận sự hướng dẫn của Con Mẹ qua Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.