Suy niệm với Mẹ, ngày 06.4.2016

0

Thứ Tư, ngày 06.4.2016 – Tuần II PS

Ga 3, 16-21

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16a).

Như Mẹ: Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là vô tận. Ngay chính Con Một mà Ngài cũng không tiếc, thì không có gì mà Ngài tiếc với loài người chúng ta nữa. Thiên Chúa đã ban hết cho con người. Con người chỉ cần tin và đón nhận Ngài thì sẽ được hưởng ơn cứu độ.

Với Mẹ: Tình yêu Chúa luôn luôn chan hòa trên mặt đất này. Tình yêu của Ngài không hề thay đổi, muôn đời vẫn là một và vẫn là thế. Xin Chúa đổ đầy tràn tâm hồn chúng con lửa yêu mến Ngài, và xin làm cho chúng con trở thành những người biết sống yêu thương như chính Chúa đã truyền dạy chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ nuôi dưỡng chúng con bằng sữa tình thương chảy ra từ lòng trinh khiết của Mẹ, để chúng con trung tín với Chúa suốt đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.