Suy niệm với Mẹ, ngày 08.4.2016

0

Thứ Sáu, ngày 08.4.2016 – Tuần II PS

Ga 6, 1-15

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây” (Ga 6,5b).

Như Mẹ: Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa muốn dạy các môn đệ cũng hãy có mối bận tâm tới cuộc sống của dân chúng lầm than: cho những người đói ăn. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Ngài trong việc chăm sóc những người nghèo khổ, để quyền năng Chúa tiếp tục được thể hiện và tình yêu của Chúa được trải rộng ra cho nhiều người và nhiều nơi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, quanh chúng con có rất nhiều người đau khổ, xin cho chúng con có một quả tim biết cảm thông với họ, và xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng cộng tác với nhau và cộng tác với ân sủng của Chúa, để nhiều người cảm nhận được lòng Chúa xót thương họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin giúp chúng con biết sẵn sàng trả lời với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây”.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.