Suy niệm với Mẹ, ngày 12.4.2016

0

Thứ Ba, ngày 12.4.2016 – Tuần III PS

Ga 6, 30-35

“Tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã mặc khải chính Ngài là bánh trường sinh, bánh đem lại sự sống cho ai đón nhận Ngài. Hãy tin và đón rước Ngài thì sẽ được sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thời đại vật chất dư thừa, nhưng lại thiếu tình thương: người nghèo vẫn nghèo, người khổ vẫn khổ. Xin Chúa thương đến những mảnh đời đang sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần. Xin cho chúng con trở nên những người biết sẻ chia tình thương của Chúa cho anh chị em xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ lôi kéo chúng con siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, bằng một tâm hồn hết lòng yêu mến và tín thác vào tình thương bao la của Ngài được thể nơi bí tích cực thánh này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.