Suy niệm với Mẹ, ngày 13.4.2016

0

Thứ Tư, ngày 13.4.2016 – Tuần III PS

Ga 6, 35-40

“Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao?” (Ga 6,42).

Như Mẹ: Người Do Thái không chấp nhận ông Giêsu, con ông Giuse, một người thợ mộc nơi thôn quê nghèo. Thật khó chấp nhận ông Giêsu là một Đấng Thiên Sai. Ngày hôm nay, người ta cũng khó chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng có thể mang lại sự sống đời cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trải qua các thời địa, con người thật khó tin vào Chúa là Đấng đến từ trên cao. Như chính Chúa đã xác định, việc nhận biết Chúa là do bởi ơn trên. Xin cho chúng con biết trân trọng điều mà chúng con đã nhận được. Và xin cho con người ngày nay nhận ra khuôn mặt đầy lòng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin củng cố đức tin của chúng con cho ngày thêm mạnh mẽ hơn, để chúng con dễ dàng đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.