Suy niệm với Mẹ, ngày 15.4.2016

0

Thứ Sáu, ngày 15.4.2016 – Tuần III PS

Ga 6, 52-59

“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời” (Ga 6,54).

Như Mẹ: Như con người sống nhờ cơm bánh thế nào thì người Kitô hữu sống cũng nhờ vào Mình và Máu Chúa Kitô như vậy. Mình và Máu Chúa chính là thần lương có sức ban sự sống đời đời. Người tín hữu cần đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên, để nhờ thế, họ được thêm sức mạnh trên hành trình đức tin.

Với Mẹ: Bí tích Thánh Thể luôn là mầu nhiệm của tình yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống nhờ Mình và Máu Ngài. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương ngọt ngào khi kết hợp với Chúa trong bí tích nhiệm mầu này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn sốt sắng lãnh nhận Thánh Thể Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.