Suy niệm với Mẹ, ngày 20.4.2016

0

Thứ Tư, ngày 20.4.2016 – Tuần IV PS

Ga 12, 44-50

“Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi” (Ga 12,45).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là khuôn mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình. Chúa Giêsu là hình ảnh trung thực và sống động của Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót. Cả cuộc đời Chúa Giêsu chỉ tìm và sống theo ý Cha. Như Chúa Giêsu đã xác định: Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Vì thế, ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa Giêsu vào trần gian.

Với Mẹ: Lạy Cha hằng hữu, chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu cho chúng con để dẫn dắt, lôi kéo và mặc khải cho chúng con biết về Cha. Xin cho chúng con biết đón nhận lời của Con Cha và hết lòng sống theo lời đó, để nhờ thế mà đón nhận hồng ân cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin Mẹ hướng dẫn chúng con bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng, rồi từ đó trở thành ánh sáng cho trần gian.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.