Suy niệm với Mẹ, ngày 26.4.2016

0

Thứ Ba, ngày 26.4.2016 – Tuần V PS

Ga 14, 27-31

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

Như Mẹ: Sống trong một xã hội đầy nhiễu nhương, con người thường lo âu sợ hãi. Khi phải đối diện với nhiều sự dữ, tâm con người thường bất an. Ai sẽ mang lại bình an cho con người sống trong trần gian này? Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Bình an của Chúa Giêsu mới là bình an đích thực, bình an giúp con người vượt qua những sợ hãi, lo âu và buồn phiền.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người hôm nay đang sống trong bất an. Xin Chúa đổ tràn tâm hồn chúng con Thần Khí của Chúa, để chúng con biết xây dựng bình an cho nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con chạy đến với Mẹ để được Mẹ che chở và nâng đỡ vì chúng con hèn yếu đơn nghèo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.