Suy niệm với Mẹ, ngày 27.4.2016

0

Thứ Tư, ngày 27.4.2016 – Tuần V PS

Ga 15, 1-8

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là nguồn mạch bình an và sự sống. Chúa tha thiết kêu mời chúng ta sống gắn bó với Ngài bằng cách ở lại trong Ngài. Và ai ở lại trong Ngài là ở lại trong bình an và sự sống. Việc Ngài ở lại trong chúng ta như một minh chứng về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Quả thật, có ở lại trong Ngài, chúng ta mới cảm nhận được tình thương của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa được thể hiện nơi bí tích Thánh Thể. Chúa vẫn ở lại với chúng con hằng ngày. Xin Chúa lôi kéo chúng con say mê tìm đến với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ dẫn dắt chúng con biết sống kết hợp với Chúa qua đời sống cầu nguyện như Mẹ vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.