Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình sẽ được giới thiệu vào ngày mồng 08 tháng 04

0

Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình

sẽ được giới thiệu vào ngày mồng 08 tháng 04

17

“Amoris Laetitia – Tình Yêu trong gia đình” – đó là tựa đề của Tông Huấn hậu thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã biên soạn ngay sau khi kết thúc hai phiên họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục nêu trên. Tòa Thánh Vatican sẽ chính thức giới thiệu Tông Huấn này vào ngày mồng 08 tháng 04 tại Vatican, như văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố như thế vào hôm thứ Năm vừa qua. Theo truyền thống, những từ khởi đầu của bản văn sẽ được sử dụng như là tựa đề của văn kiện, và những từ này – dịch từ tiếng La-tinh ra – có nghĩa là: “Niềm Vui của Tình Yêu”.

Hiện diện trong buổi giới thiệu bức Tông Huấn nêu trên, bên cạnh Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri với tư cách là Tổng Thư Ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục ra, cũng còn có một gia đình người Ý và Đức Hồng Y Christoph Schönborn nữa.

Vào năm 2014, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bắt đầu một quá trình thảo luận với hai phiên họp khoáng đại của Thượng Hội Đồng Giám Mục để bàn thảo về đề tài hôn nhân và gia đình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thượng Hội Đồng Giám Mục có hai phiên họp khoáng đại chồng lấn lên nhau và cùng bận tâm tới cùng một đề tài. Những cuộc thảo luận đã được đồng hành bởi những quan điểm trái chiều tại Thượng Hội Đồng Giám Mục, lẫn bức Tông Huấn của Đức Thánh Cha, đều đang được chờ đợi với sự háo hức.

Trong tháng 10 vừa qua, sau thời gian làm việc kéo dài hai năm, phiên họp toàn thể của Thượng Hội Đồng Giám mục đã đệ trình lên Đức Thánh Cha bản báo cáo đúc kết. Bản báo cáo này được gọi là Relatio Finalis. Đích thân Đức Thánh Cha đã công bố việc giới thiệu những suy tư và những phản hổi của Ngài về đề tài nêu trên cũng như về những tư vấn của các Đức Giám Mục. Trong chuyến bay từ Mê-xi-cô trở về lại Rô-ma, Đức Thánh Cha đã nói bóng nói gió rằng, có lẽ phải đến trước Lễ Phục Sinh, bản Tông Huấn mới được giới thiệu, nhưng giờ đây, việc giới thiệu này sẽ diễn ra vào gần giữa tháng Tư.

Theo rv 31.03.2016 ord

Chuyển ngữ: J.Ngọc Hà

Comments are closed.