Suy niệm với Mẹ, ngày 18.5.2016

0

Thứ Tư, ngày 18.5.2016 – Tuần VII TN
Mc 9, 38-40

“Chúng con thấy có người lấy danh Chúa mà trừ quỷ” (Mc 9,38).

Như Mẹ: Có nhiều người, tuy chưa biết Chúa, nhưng vẫn sống tử tế theo tiếng lương tâm. Như thế, một cách nào đó, họ là người tín hữu vô danh. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng có người không thuộc nhóm các môn đệ, nhưng lại lấy danh Chúa mà trừ quỷ. Còn chúng ta, là môn đệ của Chúa, chúng ta có dám tin vào Danh Chúa để thực thi những việc bác ái, sống tử tế với người khác và tránh xa sự dữ?

Với Mẹ: Lạy Chúa, sự dữ đang ngày càng gia tăng. Chúa nhìn thấy rõ sự ác đang đe dọa cuộc sống chúng con, xin Chúa dùng danh Ngài mà thanh tẩy lòng gian tà nơi mỗi người chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ làm cho chúng con yêu mến danh thánh của Chúa Giêsu, bởi vì dưới bầu trời này chỉ có danh Chúa mới mang lại sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.