Suy niệm với Mẹ, ngày 20.5.2016

0

Thứ Sáu, ngày 20.5.2016 – Tuần VII TN
Mc 10, 1-12

“Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ” (Mc 10,6).

Như Mẹ: Hôn nhân là một cơ chế đã được Chúa chúc lành và thánh hóa, và nâng lên thành bí tích. Điều này cho thấy hôn nhân quan trọng như thế nào trong kế hoạch tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, nhiều cặp vợ chồng lại dễ dàng bỏ nhau vì những lý do vớ vẩn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tình trạng gia đình đổ vỡ ngày càng gia tăng đáng báo động. Xin Chúa giúp những người sống trong bậc hôn nhân gia đình biết tôn trọng cơ chế mà Chúa đã thiết định, đồng thời xin giúp họ biết gắn bó với nhau bằng một tình yêu chân thành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng,
xin Mẹ lưu tâm đến hoàn cảnh các gia đình đang gặp khó khăn mà cứu giúp họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.