Hình ảnh đợt Tĩnh tâm năm của chị em đang Thi hành Sứ vụ

0

HÌNH ẢNH ĐỢT TĨNH TÂM NĂM ( ĐỢT IV )
CỦA CHỊ EM ĐANG THI HÀNH SỨ VỤ

Quý chị em tham dự khóa Tĩnh tâm

Khai mạc tuần tĩnh tâm đợt IV/2016

Vào lúc 14g00 thứ Bảy, ngày 28/5/2016,76 chị em đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn đã có mặt đầy đủ tại Hội trường 2000 để làm bài khảo hạch.

Đúng 14g45, chị BTTQ Maria Đinh Thị Sáng gặp gỡ tất cả chị em tham dự tĩnh tâm tại Hội trường 2000. Chị Tổng nhắc nhớ chị em tận dụng thời gian tĩnh tâm để nhìn lại tương quan với Chúa, nhìn lại chính mình cũng như sứ vụ của mình để sám hối, canh tân và làm mới lại lửa nhiệt tình, sống trọn ý nghĩa đời hiến dâng.

Lúc 16g00, 3chiếc xe do chị TQL Maria Nguyễn Thị Xanh hợp đồng đã đón chị em đến địa điểm tĩnh tâm.

Vào lúc 19g30, tuần tĩnh tâm của chị em được khai mạc với giờ chầu Thánh Thể tại nhà nguyện của Trung Tâm Mục Vụ Martinô.

Trung Tâm Mục Vụ Martino

Cha Giuse Hoàng Văn Tình, SJ giảng phòng đã dâng thánh lễ khởi đầu tuần tĩnh tâm cho chị em vào sáng sớm Chúa Nhật, 29/5/2016.

Sau một tuần ở lại bên Chúa, sáng Chúa Nhật, 05/6/2016, Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm ( do công tác mục vụ Cha giảng phòng phải về Giáo xứ trước khi kết thúc Tuần tĩnh tâm, Cha Phụ trách Trung Tâm Mục Vụ Martino – Cha Phanxico Bùi Quang Thảnh đã dâng Thánh Lễ tạ ơn với chị em ). Xin cho những ơn huệ chị em nhận trong tuần tĩnh tâm giúp chị em hăng hay hơn trong sứ vụ loan báo tin vui cho mọi người.

Chị em chuẩn bị Thánh Lễ khai mặc Tĩnh tâm

Cha Giuse Hoàng Văn Tình, SJ giảng Tĩnh tâm cho chị em

Chị em cùng với Cha giảng phòng quây quần bên Chúa

Kết đợt Tĩnh tâm chị đại diện cám ơn Cha Giảng phòng

Tâm tình ghi ơn và quà lưu niệm gửi đến Cha Giảng phòng

Cha Phanxico Bùi Quang Thảnh dâng Thánh Lễ tạ ơn kết thúc đợt Tĩnh tâm

Chị em chụp hình lưu niệm với Cha Phụ trách Trung Tâm Mục Vụ Martino

Xin nhấn vào đây để xem hình đầy đủ

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon