Muối và Ánh Sáng là để tiếp tục cho đi – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.06.2016

0

Muối và Ánh Sáng là để tiếp tục cho đi
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 07.06.2016

156

Điều đưa người Ki-tô hữu tiến về phía trước – hay như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói: “Pin của người tín hữu” – chính là sự cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Ngài đã cảnh báo trước việc biến Đức Tin thành “Muối vô vị”. Mối nguy này sẽ đến khi người ta không chiêm ngưỡng Thiên Chúa, nhưng lại coi “bản thân mình như là Ánh Sáng”.

Bằng ngôn ngữ Kinh Thánh và dựa vào Bài Đọc I cũng như bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha đã giải thích cho biết, trở thành Ki-tô hữu có nghĩa là gì. Có hai từ hình thành nên sợi chỉ đỏ: Ánh Sáng và Muối. Chúa Giê-su cũng đã sử dụng hai từ ngữ đó để nói và để so sánh – Đức Thánh Cha nói. Nếu Ngài nói về Ánh Sáng và Muối, thì rồi Ngài cũng nghĩ tới “Ánh Sáng để chiếu sáng người khác, và Muối để trao cho con người hương vị và bảo vệ con người”.

Nhưng Ánh Sáng ấy cần tới thứ dầu nào, cần tới loại pin nào? Hoàn toàn đơn giản: Cầu nguyện. Bạn có thể làm nhiều điều và thực hiện nhiều công việc, thậm chí là thực hiện những công việc của Đức Thương Người, hay thực hiện những điều vĩ đại khác cho Giáo hội – cho các Đại Học Công giáo, cho các trường học và các bệnh viện – và thậm chí, với những việc ấy bạn sẽ được người ta dựng đài tưởng niệm, nhưng nếu bạn không cầu nguyện, thì rồi tất cả những thứ ấy sẽ chẳng mang lại tích sự gì. Biết bao nhiêu là công trình sẽ trở nên “lu mờ”. Điều tạo ra Ánh Sáng chính là cầu nguyện, và chỉ duy có cầu nguyện mà thôi.”

Nhưng người ta phải lưu ý trong khi cầu nguyện, vì chỉ có “cầu nguyện đích thực” mới có giá trị – Đức Thánh Cha nhấn mạnh, và Ngài kể ra hàng loạt những hình thức cầu nguyện khác nhau, như Chầu Thánh Thể, đọc kinh Cám Ơn, và tất cả mọi lời Kinh khác mà chúng đến “từ con tim”.

Muối sẽ chỉ trở thành Muối khi người ta trao nó đi. Đó là một thái độ tiếp theo của người Ki-tô hữu: Trao hiến bản thân, làm phong phú cuộc sống của tha nhân, làm phong phú tất cả bằng Tin Mừng. Trao hiến bản thân và không lưu tâm tới bản thân. Muối không phải để dành cho người Ki-tô hữu, nhưng nó là cái được cho đi. Người Ki-tô hữu có Muối để trao nó đi, Muối không phải để dành lại cho họ. Tất cả Muối và Ánh Sáng và những gì quan trọng, đều được dành cho người khác. Ánh Sáng không chiếu sáng cho chính bản thân nó, Muối cũng không ướp mặn chính nó.

Theo de.rv 07.06.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.