Sự thánh thiện nho nhỏ từ sự thương thảo – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.06.2016

0

Sự thánh thiện nho nhỏ từ sự thương thảo
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 09.06.2016

161

“Thực tế lành mạnh”: Đó là điều mà Chúa Giê-su đã dậy các môn đệ của Ngài. Trái lại, một thái độ của “tất cả hay không của bất cứ điều chi” không phải là thái độ của người Công giáo, nhưng là “tà giáo”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã liên hệ tới những lời của Chúa Giê-su: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Dân Chúa hồi đó đã “bị lầm lạc về một điều gì đó”, vì dân đã khẳng định rằng: “Những gì mà Lề Luật dậy, đều không liên hệ gì đến họ”. Chúa Giê-su đã liên hệ đến điều đó khi Ngài mời gọi hãy “hướng lên cao”. Chẳng hạn như giới răn chính của Ki-tô giáo là yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân, cả hai cùng thuộc về nhau, cả hai đều đan bện vào nhau. “Thật là tốt nếu nghe điều đó trong một thời đại mà trong đó chúng ta đã phát triển một vốn từ rất sáng tạo để xúc phạm người khác” – Đức Thánh Cha nhận xét. Tuy nhiên, xúc phạm hay làm nhục không có nghĩa nào khác ngoài việc “sát hại”, vì “nó có nghĩa là bạt vào tai tâm hồn người khác.”

Thật tiếc vì ngay cả trong thời đại hôm nay cũng không thiếu những Ki-tô hữu thiếu mạch lạc, bởi thay vì làm chứng thì họ lại “phản chứng”. “Chúng ta thường xuyên nghe thấy những điều này trong giáo hội, rất thường xuyên! ´Ông Linh mục này, ông kia bà nọ thuộc Công Giáo Tiến Hành, ông Giám mục này, ông Giáo hoàng kia cứ nói rằng, anh chị em phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng rồi các vị ấy lại làm ngược lại!` Đó là gương mù mà nó làm tổn thương dân Chúa, và không cho phép dân Chúa được phát triển và tiến về phía trước. Dân Chúa hồi đó cũng đã thấy được các Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu nghiêm khắc đến mức nào, và khi một Ngôn Sứ xuất hiện để mang đến niềm vui cho dân, thì những Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu liền bách hại và sát hại vị Ngôn Sứ ấy ngay: Ở đó không có chỗ cho các Ngôn Sứ! Và Chúa Giê-su đã nói với họ: Các ngươi đã sát hại các Ngôn Sứ, các ngươi đã bách hại những người mang đến một luồn gió mới.”

“Hãy hướng lên cao”: Đó là “sự giải phóng khỏi tính nghiêm khắc của Lề Luật, và cũng là một sự giải phóng khỏi một ý thức hệ mà nó không đưa đến điều tốt đẹp.” Chúa Giê-su “biết rất rõ” – Đức Thánh Cha nói, – “Ngài biết bản tính của chúng ta… Ngài cũng dậy chúng ta một thực tế lành mạnh.” Thường thì không thể “đạt tới được sự hoàn hảo”, nhưng “ít nhất phải làm những gì mà anh chị em có thể” – Đức Thánh Cha khuyên.

“Thực tế lành mạnh này của Giáo hội Công giáo – Giáo hội không bao giờ nói, ´hoặc là cái này, hoặc là cái kia`. Đó không phải là Công giáo. Giáo hội nói: ´Vừa thế này và vừa thế kia`. Hãy giao hòa với người anh em của bạn. Đừng xúc phạm người anh em. Hãy yêu thương họ. Nhưng nếu có một vấn đề thì ít nhất hãy cố gắng thống nhất với người ấy để chiến tranh không nổ ra. Đó là thực tế lành mạnh của Giáo hội Công giáo. Nói rằng: ´Hoặc là tất cả, hoặc là không` – nói như thế không phải là cách nói của người Công Giáo, đó không phải là Công giáo, đó là tà giáo. Chúa Giê-su luôn luôn đồng hành với chúng ta, Ngài đặt ra cho chúng ta một thực tế trước mắt, Ngài đồng hành với chúng ta để đạt tới được thực tế đó; Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự tù túng của tính nghiêm khắc nơi Lề Luật, và Ngài nói với chúng ta: ít nhất là hãy làm điều đó một cách tốt nhất có thể. Đó là Thiên Chúa của chúng ta, đó là điều mà Ngài dậy chúng ta.”

Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta đừng bao giờ là người giả hình: chúng ta không nên ca tụng Thiên Chúa bằng chính miệng lưỡi mà với nó, chúng ta đã xúc phạm đến những người anh chị em. “Hãy làm điều mà anh chị em có thể” – Đức Thánh Cha lập lại, “đó là đòi hỏi của Chúa Giê-su. Ít nhất là hãy ngăn ngừa chiến tranh giữa anh chị em, bằng cách là anh chị em hãy thỏa thuận với nhau.”

“Và Cha xin nói với anh chị em câu này, điều này nghe có vẻ hơi lạ: đó là sự thánh thiện nho nhỏ của sự thương thảo. ´Không, tôi hoàn toàn không thể đi tiếp được nữa, nhưng tôi muốn cố gắng trong mức có thể, và chúng ta hãy thống nhất với nhau rằng, ít nhất là chúng ta không làm nhục nhau, ít nhất là chúng ta không gây chiến chống lại nhau. Và tất cả đều sẽ sống trong bình an… Xin Chúa Giê-su giải thoát chúng ta khỏi tất cả những điều khốn cùng của chúng ta. Xin Ngài cũng giải thoát chúng ta khỏi ý thức hệ mà nó không phải là Công giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Người dậy chúng ta để chúng ta biết bước ra khỏi bất cứ sự nghiêm khắc nào, cũng như biết cách hướng lên cao, để có thể tôn thờ và ca tụng Chúa; xin Người dậy chúng ta biết giao hòa với nhau; và xin Người dậy chúng ta biết thống nhất với nhau ít là ở một điểm mà chúng ta có thể cùng đi tới đó.”

Theo de.rv 09.06.2016 sk

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon