Suy niệm với Mẹ, ngày 07.6.2016

0

Thứ Ba, ngày 07.6.2016 – Tuần X TN

Mt 5, 13-16

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Như Mẹ: Thế giới đang như bị chìm trong nhiều thứ tội ác, nếu không có ánh sáng chiếu soi, thì tất cả sẽ bị vùi lấp trong bóng tối. Người tín hữu Kitô khi dám sống theo giá trị Tin Mừng, thì tự khắc sẽ có sức chiếu sáng trước mặt thiên hạ. Nhờ thế, người ta sẽ nhận biết được những việc tốt đẹp họ làm mà tán dương Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ khi nào chúng con gắn bó với Chúa là Ánh Sáng, thì chúng con mới có sức chiếu sáng. Xin cho chúng con luôn giữ được lửa yêu thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ dạy chúng con biết sống Lời Chúa cách sống động và cụ thể hơn từng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon