Suy niệm với Mẹ, ngày 20.6.2016

0

Thứ Hai, ngày 20.6.2016 – Tuần XII TN

(Mt 7, 1-5)

“Anh em đừng xét đoán
để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).

Như Mẹ: Việc xét đoán là của Thiên Chúa vì Thiên Chúa nhìn thấy tận căn tâm hồn tất cả mọi người, còn con người thì chỉ thấy được điều ở bên ngoài mà thôi. Nếu chúng ta xét đoán người ta, thì Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta; nếu chúng ta tha thứ cho người ta, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, việc xét đoán là của Chúa, xin cho chúng con luôn biết xét mình để thấy được những thiếu sót và giới hạn của bản thân, để từ đó không xét đoán anh em chúng con theo dáng vẻ bên ngoài của họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xin giúp chúng con biết ghi nhớ điều Chúa dạy hôm nay, mà sống khiêm nhường trước mặt Ngài, cũng như biết cách đối xử bác ái với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.