Ai tín: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến

0

“Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ Trời Cao
Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.” (Pl 3,14)

AI TÍN

Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ XUYẾN

Sinh năm 1943,
tại Phát Diệm, Ninh Bình
Khấn Dòng năm 1966

Đã được Chúa gọi về
lúc 17g30 Chúa Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2016
tại Bệnh viện ĐKKV Định Quán
Hưởng thọ: 73 tuổi
Thánh Lễ An Táng đồng tế được cử hành
vào lúc 8g30 thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2016
tại nguyện đường Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu TÊRÊSA
được sớm hưởng tôn nhan Chúa.
Xin chân thành cảm tạ.

             Tm. Hội Dòng

Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P.
           Bề trên Tổng quyền

…………………………………………..

* Xin Quý Cha đồng tế mang lễ phục tím.

Comments are closed.