Có nhiều nô lệ nhân danh tự do – Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha, ngày 10.09.2016

0

CÓ NHIỀU NÔ LỆ NHÂN DANH TỰ DO
Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Bảy ngày mồng 10.09.2016

120

Ngay cả trong thời đại hôm nay cũng đang có rất nhiều những nô lệ, mà những nô lệ ấy đã trở thành nạn nhân của một thứ tự do sai quấy. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong cuộc Hội Kiến Chung vào sáng thứ Bảy vừa qua tại quảng trường Thánh Phê-rô. Đây là buổi tiếp kiến chung ngoại thường diễn ra hàng tháng nhân dịp cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Con người ngày nay làm ra vẻ mình có thể đạt tới tất cả mọi sự nhờ vào sự tự do riêng. Họ khoe khoang và tự mãn với điều đó. Nhưng trong thực tế thì lại không phải như thế. Biết bao nhiêu là những ảo tưởng đang bị gán cho tự do, và biết bao nhiêu là những nô lệ kiểu mới đang được tạo ra nhân danh một thứ tự do sai quấy trong thời đại chúng ta! Đang có rất nhiều nô lệ! Một người nói: ´Tôi làm điều này vì tôi thích thế. Tôi sử dụng thuốc phiện vì tôi tự do, hay tôi làm cái đó vì tôi muốn thế.` Đó là những nô lệ! Họ trở thành những nô lệ nhân danh tự do. Tất cả chúng ta đều đã thấy những loại người đó, cuối cùng thì họ bò lăn ra mặt đất. Việc cầu xin Thiên Chúa để Ngài giải thoát chúng ta khỏi bất cứ hình thức nào của  sự thờ ơ lãnh đạm, của sự ích kỷ hay của việc chỉ quan tâm tới mình, đó là điều cần thiết đối với chúng ta!

Vì thế, con người cần tới ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng đó lại là điều không hiển nhiên đối với nhiều người. Dựa vào thư thứ nhất của Thánh Phê-rô Tông Đồ (1Phr 1,18-21), Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa của thuật ngữ “cứu độ”.

Thiên Chúa có một sự trìu mến, một Tình Yêu lớn lao đối với những con người bé nhỏ, đối với những kẻ yếu kém nhất, đối với những người bị loại ra ngoài xã hội. Chúng ta càng cần tới Ngài thì cái nhìn của Ngài càng lấp đầy chúng ta với Lòng Thương Xót. Ngài cảm thấy có một sự cảm thông sâu xa trong những ánh nhìn của chúng ta, vì Ngài biết những nỗi hèn yếu của chúng ta. Ngài biết những tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài thứ tha cho chúng ta, và thực ra là thứ tha luôn luôn! Ngài rất tốt lành, và Ngài là một người Cha nhân hậu đối với chúng ta.”

Bằng chứng cho điều đó chính là việc Thiên Chúa trở thành người. Ngài đến với chúng ta qua Chúa Giê-su. Tất cả những gì Ngài đã đón nhận, “đều được cứu độ, được giải thoát và được chữa lành”. Nhờ Ngài, con người được giải thoát.

Chúa Giê-su Ki-tô, Chiên Con vô tì vết, đã chiến thắng sự chết cũng như đã chiến thắng tội lỗi, để giải thoát chúng ta khỏi những gông cùm của tội lỗi và sự chết. Ngài là Chiên Con, Đấng được hiến trao cho chúng ta, để chúng ta lãnh nhận được một sự sống mới, mà trong đó, sự tha thứ, Tình Yêu và niềm vui ngự trị. Đó là ba cặp từ tuyệt diệu: Tha Thứ, Tình Yêu và Niềm Vui”.

Chúng ta cũng hãy ngước nhìn lên Chúa với tất cả niềm tín thác! – Đức Thánh Cha mời gọi. Vì nơi Chúa “luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa” (Tv 130,7) – Đức Thánh Cha lập đi lập lại ba lần.

Theo de.rv 10.09.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu 

Comments are closed.

phone-icon