Ba bước chống lại sự lúng túng – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 25.03.2017

0

Ba bước chống lại sự lúng túng
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 25.03.2017

150

Vào sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đến thăm Tổng Giáo Phận Mi-lan của Italia. Vào buổi chiều cùng ngày, Ngài đã cử hành một Thánh Lễ tại đó. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã giảng về biến cố Truyền Tin (Lc 1,26-38), vì đây là Lễ Truyền Tin.

Giống như Đức Trinh Nữ Maria ngày xưa, con người ngày nay cũng thường rất lúng túng khi họ được Thiên Chúa kêu gọi để đi vào một con đường nào đó. Ở đây xuất hiện hai vấn nạn – Đức Thánh Cha cho biết: Chúng ta ngày nay có thể sống niềm vui Tin Mừng như thế nào trong các thành thị của mình? Và ở đây, niềm hy vọng Ki-tô giáo có thấy được chỗ của nó không? Có ba bước để thoát ra khỏi sự lúng túng, Đức Thánh Cha liệt kê:

Bước thứ nhất là sự hồi tưởng… Sự hồi tưởng sẽ giúp chúng ta để chúng ta không trở thành những tù nhân của các tin đồn mà chúng chỉ muốn khơi lên những bất đồng và những chia rẽ. Trái lại, sự hồi tưởng chính là phương dược tốt nhất để điều trị những cách giải quyết có tính ma thuật mà chúng muốn chia rẽ và làm bật gốc chúng ta.”

Bước thứ hai chính là việc thuộc về Dân Thiên Chúa – Đức Thánh Cha giải thích. Đức Trinh Nữ Maria đã cảm nhận được rằng, mình thuộc về Dân Thiên Chúa. “Sẽ rất có lợi cho chúng ta khi nhớ được rằng, tất cả chúng ta đều thuộc về Dân Thiên Chúa!” Dân tộc ấy đón nhận tất cả, dân tộc ấy vừa đa văn hóa và cũng vừa đa sắc tộc.

Bước thứ ba chính là thách đố thách thức người ta biến điều không thể thành có thể… Nếu chúng ta tin rằng, tất cả chỉ tùy thuộc vào mình, thì rồi chúng ta sẽ vẫn cứ là những tù nhân của sức riêng chúng ta, cũng như của đường chân trời bị giới hạn của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta sẵn sàng để cho mình được giúp đỡ hay được chỉ dậy, thì rồi chúng ta sẽ mở ra cho những điều tốt lành, và như thế sẽ có thể biến điều không thể thành có thể.”

Theo de.rv 25.03.2017 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.