“Bánh và thân thể, rượu và máu” – Bài suy niệm thứ ba trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều

0

“Bánh và thân thể, rượu và máu”
Bài suy niệm thứ ba trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều

93

Bài suy niệm thứ ba mà Cha Giulio Michelini chia sẻ trong tuần Tĩnh Tâm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và của các nhà lãnh đạo Giáo Triều Rô-ma, có đề tài là: “Bánh và thân thể, rượu và máu”. Đề tài này được Linh mục Dòng Phan-xi-cô khai triển dựa trên Mt 26,20-35.

Bữa Tiệc Ly đã được thuật lại trong đoạn văn nêu trên của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Cùng với các Tông Đồ, Chúa Giê-su đã ăn những món ăn mà chính Ngài đã chế biến. Cha Michelini giải thích rằng, việc ăn uống không chỉ làm sáng tỏ sự mỹ miều, nhưng cũng còn đưa tội lỗi ra ánh sáng nữa nếu người ta nghĩ tới Ca-in và A-ben. Sự ích kỷ cũng đang được phổ biến ngay cả trong cộng đồng xã hội ngày nay.

Ăn uống có nghĩa là cung cấp sự sống từ bên ngoài và nhìn nhận những giới hạn riêng. Cùng ăn có nghĩa là thú nhận tình trạng đó trước người khác. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã trao hiến hoàn toàn bản thân Ngài.

Cha Michelini đã đặt ra ba câu hỏi nhằm giúp các tham dự viên tuần Tĩnh Tâm kiểm thảo lương tâm: mỗi người đều phải ăn uống cách khiêm tốn, và sự khiêm tối này vừa liên quan tới cách thức, lại cũng vừa liên quan tới lượng thức ăn. Việc cùng ăn uống phải nhắc các Ki-tô hữu nhớ tới sự hiệp nhất, chẳng hạn như con đường đang được đi bởi công cuộc Đại Kết đã chỉ ra. Mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi để suy nghĩ về việc Chúa Giê-su đã trao hiến mạng sống của Ngài bằng chính máu mình chứ không phải chỉ bằng những lời nói, để cứu độ nhân loại.

Theo Zenit 07.03.2017

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon