Chúng ta đang cầu nguyện hay đang ngủ? – Bài suy niệm thứ Tư trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều

0

Chúng ta đang cầu nguyện hay đang ngủ?
Bài suy niệm thứ Tư trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều

95

Trong bài suy niệm thứ tư, Cha Giulio Michelini đã mời gọi các tham dự viên đang tham dự Tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều Rô-ma, hãy hướng về cảnh tượng Chúa Giê-su cầu nguyện và hành động trong vườn Gethsemanie (xc. Mt 26,36-46).

Trong bài suy niệm của mình, vị Linh mục Dòng Phan-xi-cô đã đặt buổi cầu nguyện của Chúa Giê-su tại vườn Cây Dầu đối diện với buổi cầu nguyện của Ngài trên núi Tabor, và nêu ra những điều giống nhau trong hai khoảnh khắc cầu nguyện đó.

Chúa Giê-su đã được xác nhận cả trong hai lần, vì trong trường hợp thứ nhất, Ngài nhận ra rằng, mình không được thông cảm, còn trong trường hợp thứ hai thì Ngài nhận ra rằng, mình đã bị trao nộp. Trong cả hai trường hợp, cả Phê-rô lẫn Gia-cô-bê và Gio-an đều không ở trong tình trạng để hiểu Chúa Giê-su.

Nhưng có một sự khác biệt – chuyên viên về Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu nhấn mạnh -, giọng nói của Thiên Chúa Cha chỉ được cất lên tại núi Tabor. Trái lại, ở vườn Cây Dầu, Chúa Giê-su là Đấng hướng về Chúa Cha. Cha Michelini giải thích rằng, sự khép kín của thế gian đã không cho phép Chúa Giê-su trở thành Hoàng Tử Bình An.

Để giúp các tham dự viên kiểm thảo lương tâm, Linh mục giảng phòng đã đặt ra những câu hỏi: chúng ta phản ứng thế nào trước nỗi sợ hãi của tha nhân? Chúng ta có giữ cho cặp mắt của mình được luôn rộng mở hay không? Chúng ta cầu nguyện hay đang ngủ mê như các Tông Đồ? Cha Michelini cũng mời gọi các tham dự viên hãy thẩm tra bản thân mình xem, phải chăng họ đang hành động vì vấn đề đã được xác định đối với họ, hay hành động vì đó là Thánh Ý Thiên Chúa, Đấng mong muốn điều tốt lành cho tất cả?

Theo Zenit 08.03.2017

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.