Đây là Con yêu dấu của Ta – Suy niệm CN II Mùa chay

0

maxresdefault (1)

Đây là Con yêu dấu của Ta (Mt 17,5)

Sự biến hình của Chúa Giêsu là một trong những sự biểu lộ ý nghĩa nhất về vinh quang của Thiên Chúa mà thế giới đã nhìn thấy. Mục đích của Sự Biến Hình là phải cho các tông đồ, và tất cả chúng ta, một sự hiểu biết sâu sắc hơn Chúa Giêsu là ai. Vì thế hãy xem chúng ta có thể học được gì  từ sự biến hình đó.

Rõ ràng, đây là một sự mạc khải đầy ấn tượng đối với Phêrô, Giacôbê và Gioan. Họ không bao giờ quên những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Những thập niên sau khi biến cố đó xảy ra, Gioan viết: “Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người” (Ga 1,14). Phê rô nói rằng: “Chúng tôi đã nhìn thấy tận mắt sự uy nghi của Người… khi sự tuyên bố duy nhất đến với Người từ vinh quang uy nghi” (2 Pr1,16-17). Sự biến hình chỉ cho họ thấy rằng vương quốc của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã dạy sẽ được đánh dấu bằng vinh quang. Nhưng nó cũng khuyến khích họ và làm cho họ mạnh mẽ để đối diện với thập giá đang đặt trước mặt họ. Vì khi họ học tại Calvary, vinh quang của Thiên Chúa đến không chỉ qua những sự biểu lộ đầy ý nghĩa, nhưng còn qua tình yêu hiến mình – một tình yêu chấp nhận cả cái chết.

Chúa Thánh Thần muốn chúng ta học cả hai khái niệm vinh quang này. Ngài muốn chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu được tôn vinh mỗi khi chúng ta tôn thờ Ngài trong Thánh Lễ và trong cầu nguyện, và Ngài được tôn vinh mỗi khi chúng ta đi ra khỏi mình để giúp đỡ ai đó. Ngài được tôn vinh khi chúng ta tôn thờ Ngài trong suốt giờ chầu Thánh Thể, và Ngài được tôn vinh mỗi khi chúng ta xưng thú tội lỗi chúng ta hay chúng ta tha thứ cho người đã làm tổn thương chúng ta.

Hãy để cho những bài học về vinh quang và về tình yêu hiến mình này thấm nhuần vào trong tâm hồn chúng ta. Khi bạn ở trong vinh quang của sự Biến Hình của Chúa Giêsu, hãy nhận thấy rằng đó là một vinh quang đến từ thập giá của Ngài. Rồi, hãy thưa với Ngài rằng bạn muốn được biến đổi vào trong hình ảnh vinh quang của Ngài. Hãy xin Ngài nhận lấy mọi hành vi yêu thương của bạn và xin Ngài hãy đổ đầy vào đó sự hiện diện của Ngài. Nó thực sự có thể đối với chúng ta để sống “mà ca ngợi vinh quang của Ngài” (Ep 1,12).

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mở mắt cho con nhìn thấy vinh quang mà Chúa đã bày tỏ cho Phêrô, Giacôbê và Gioan. Hãy để cho vinh quang đó ngự trị trong tâm hồn bạn”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.