Ngươi có tin vào Con Người không? – Suy niệm CN IV MC, năm A

0

Suy niệm: Ga 9,1-41

Chúa Nhật IV Mùa Chay (26.3.2017)

người mù nhìn thấy

Ngươi có tin vào Con Người không? (Ga 9:35)

Như Bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước về người phụ nữ ở bờ giếng, câu chuyện này nói về người mù gồm có bốn yếu tố riêng biệt: một người được Chúa Giêsu đụng chạm; người chấp nhận Chúa Giêsu; người làm chứng về Chúa Giêsu; và những người khác phản ứng lại lời chứng của người đó.

Những kinh nghiệm của anh mù và người phụ nữ giống nhau cách đặc biệt khi chúng ta nhìn vào ba điểm đầu tiên. Cả người phụ nữ và anh mù đều gặp gỡ Chúa Giêsu và được Ngài chữa lành cho. Người phụ nữ được chữa lành khỏi những tội lỗi quá khứ của chị, còn anh mù thì được chữa lành khỏi sự mù lòa thế lý. Cả hai đều tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mesia. Cả hai đều bắt đầu làm chứng về Ngài.

Sự khác biệt chính giữa hai câu chuyện này là cách đáp trả của những người khác. Những người Samaria đã được đánh động bởi sự làm chứng của người phụ nữ và tin vào Chúa Giêsu. Nhưng nhiều người đứng xung quanh anh mù thì lại đóng cửa lòng họ và từ chối không chấp nhận Chúa Giêsu.

Cả hai câu chuyện đều nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu muốn làm sống dậy đức tin của chúng ta. Mặc dù chúng ta không thể đụng chạm vào Chúa Giêsu cách thể lý, nhưng chúng vẫn có thể cảm nghiệm được hiện diện của Ngài. Chúa Giêsu luôn đến với chúng ta. Mỗi ngày, Ngài vẫn ở với chúng ta, vẫn khuyến khích chúng ta hãy nhìn lên Ngài để Ngài giúp đỡ và truyền cảm hứng cho chúng ta. Còn hơn thế nữa, Thánh Thần của Ngài đang ở trong chúng ta, Ngài bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa (x. Rm 8,16).

Không có sự chữa lành của Chúa Giêsu, chưa chắc người phụ nữ và anh mù đã được biến đổi. Người phụ nữ đã ở trong tình trạng tìm kiếm cách vô vọng tình yêu và sự tương thuộc. Anh mù thì bị rơi vào sự thờ ơ của những người xung quanh anh. Nhưng Chúa Giêsu đã nhấc họ ra khỏi những nhà tù của họ và đặt họ vào một con đường mới.

Tất cả chúng ta cũng đang ở trong một trong hai tình trạng trên. Đôi khi chỉ vì những quyết định nghèo nàn của chúng ta và đôi khi chỉ vì lối sống của chúng ta. Nhưng bất kể bạn đang ở trong tình trạng nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn đến với bạn. Vì thế hôm nay bạn hãy để Ngài đặt cánh tay của Ngài vào bạn và hãy để Ngài nâng bạn lên.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ở với con. Con tin tưởng vào Chúa”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.