Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 16.03.2017

0

Thứ Năm, ngày 16.03.2017 – Tuần II MÙA CHAY, NĂM A
Lc 16, 19-31

“Ladarô được an ủi nơi đây,
còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25)

120

Như Mẹ: Cuộc sống giữa người giàu và anh Ladarô nghèo khổ hoàn toàn khác nhau. Khi còn sống ở đời, người giàu được ăn sung mặc sướng, được an ủi trăm bề; còn anh Ladarô nghèo khổ thì phải chịu trăm bề đau khổ. Khi chết, số phận của hai người này hoàn toàn thay đổi, người giàu thì phải chịu cực hình; còn anh Ladarô nghèo khổ thì được hạnh phúc trong lòng tổ phụ Ápraham.

Với Mẹ: Ai có công thì được thưởng, ai có tội thì bị luận phạt. Xin Chúa lấy lòng từ bi hải hà của Chúa mà xét xử chúng con. Xin cho chúng con khi còn đang sống ở đời này, biết sống có lòng thương cảm với người nghèo.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ làm cho chúng con có quả tim nhân hậu với tha nhân.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.