Tôi là Bánh hằng sống – Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa

0

Suy niệm: Ga 6, 51-58

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) (Lễ trọng)

Tôi là Bánh hằng sống (Ga 6,51)Heart

Mỗi lần Thánh Lễ được cử hành, một phép lạ được thực hiện ngay trước mắt chúng ta.  Bánh được trở thành thịt thật và rượu trở nên máu thật. Niềm tin của chúng ta vào những điều chúng ta không trông thấy là cần thiết, đôi khi chúng ta cần một sự trợ giúp nào đó. Vì thế dưới đây có một số câu chuyện có thể giúp làm điều đó.

Vào ngày Chúa Nhật năm 1263, một linh mục người Đức, tên là Peter Prague, trong lúc cử hành Thánh Lễ trên mộ Thánh Christina ở thành phố Bolsena, nước Ý, khi ngài đang giơ bánh lên thì máu bắt đầu chảy thành dòng trên tay và trên bàn thờ. Một năm sau, sau khi điều tra và chứng thực, phép lạ đã được chuẩn nhận, và điều đó đã thúc đẩy Đức Giáo Hoàng Urban IV thiết lập ngày lễ Mình và Máu Chúa Kitô. Chiếc khăn thánh bị nhuốm máu có thể vẫn được xem thấy trong Nhà thờ Chánh tòa Orvieto ở miền Bắc nước Ý.

Năm trăm năm sau, trong khi một linh mục đang cử hành Thánh lễ ở Lanciano, nước Ý, bánh được biến đổi hình dạng và trông giống như thịt thật, và rượu được truyền phép trở thành máu thật. Sau đó được lập lại và sau những cuộc điều tra kỹ lưỡng, Giáo Hội kết luận rằng chất thể được biến đổi thực sự là thịt và máu con người thật.

Những nghiên cứu khoa học sau này đã tiết lộ rằng thịt đó bao gồm mô bắp thịt thuộc phần trái tim con người, và máu đó thuộc cùng nhóm máu – AB – giống như máu trên tấm khăn liệm ở Turin. Còn hơn thế nữa, máu bao gồm các chất protein cùng với tỷ lệ được tìm thấy trong máu người “tươi sống”. Cho dẫu phép lạ này đã xảy ra 1300 năm trước đây, bạn vẫn có thể nhìn thấy miếng thịt trong một mặt nhật và máu trong một chén thủy tinh mỗi ngày tại Đền thánh nơi xảy ra Phép lạ Thánh Thể ở Lanciano.

Hôm nay, khi chúng ta cử hành Lễ Mình Máu Chúa Kitô, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu vì món quà vĩ đại và tuyệt vời này – Mình và Máu của Người. Chúng ta hãy mở mắt và tâm hồn chúng ta khi chúng ta chứng kiến phép lạ Thánh Thể xảy ra trên bàn thờ nơi các nguyện đường của chúng ta!

 “Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa, vì món quà Mình và Máu của Chúa dành cho chúng con!

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.