Thơ: Mừng Bổn mạng Bề Trên Tổng Quyền

0

Mung bon mang chi Tong

Giữa tháng tám là Quan Thầy Chị Tổng
Em xin được đại diện Quý chị em
Chúc mừng ngày Bổn mạng của Chị hiền
Xin Chúa thương ban hồng ân trên Chị.

Cho Chị luôn được muôn điều như ý
Mẹ hộ phù và che chở đỡ nâng
Nên giống Mẹ luôn thưa tiếng xin vâng
Và chúc Chị được dư tràn ơn phúc.

Chúa và Mẹ ban cho nhiều sinh lực
Chị chu toàn thánh ý Chúa thương trao
Cho Hội Dòng ơn gọi đến dạt dào
Đó là điều chắc Chị hằng mong ước.

Và giờ đây món quà Chị nhận được
Gói trọn năm trăm mấy chục con tim
Trao nơi Chị lòng yêu mến chân tình
Nhà An Dưỡng tới các em Thỉnh Viện.

Các Cộng đoàn hôm nay đều hiện diện
Để chúc mừng Bổn mạng của Chị đây
Xin Chúa ban muôn hồng phúc dư đầy
Cho Chị Tổng trong ngày mừng Bổn mạng.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.