“Không có những Ki-tô hữu an nhiên tự tại” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.10.2017

0

“Không có những Ki-tô hữu an nhiên tự tại”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 26.10.2017

214

Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thay đổi cuộc sống!” Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Hoán cải có nghĩa là thực hiện một cuộc chiến đấu: chiến đấu chống lại sự ác, ngay cả trong nơi thẳm sâu nhất của con tim chúng ta, “cuộc chiến đấu này không trao cho bạn sự an nhiên tự tại, nhưng trao cho bạn sự bình an.”

Bài giảng hôm nay của Đức Thánh Cha được khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày (Lc 12,49-53). Qua bài Tin Mừng này, Chúa Giê-su nói rằng, “Ngài đến để đem lửa xuống trái đất”, và Ngài mong muốn cho “lửa đó bừng cháy lên”. Không, Ngài không muốn mang “sự bình an” xuống cho trái đất, nhưng là mang sự bất hòa. Điều mà Chúa Giê-su nghĩ tới khi nói về “ngọn lửa”, chính là một “cuộc chiến đấu” – Đức Thánh Cha giải thích. Lửa của Chúa Giê-su muốn biến đổi tất cả:

Cách nghĩ như chúng ta vẫn nhận thấy, nên được thay đổi! Trước đây con tim của bạn mang đầy tính thế tục và ngoại đạo – giờ đây nó mang tính Ki-tô giáo nhờ vào sức mạnh của Chúa Ki-tô. Biến đổi: Đó là sự hoán cải. Một sự biến đổi trong cách hành động – những hành động của bạn cần phải thay đổi!

Hoán cải không có nghĩa là tránh xa những cuộc chính biến, cũng không phải mang tính ngữ nghĩa học. “Nó là một sự biến đổi – nhưng không phải là một sự thay đổi mà người ta xử lý với một chút trang điểm: nó là một sự biến đổi trong lòng mà Chúa Thánh Thần thực hiện. Và tôi phải đặc biệt lưu tâm làm sao để Chúa Thánh Thần có thể hành động – nó có nghĩa là một cuộc chiến. Hãy chiến đấu!

Bài giảng hôm nay của Đức Thánh Cha thể hiện rõ cách suy nghĩ truyền thống của Dòng Tên: Thánh Ignatiô Loyola – một quân nhân và là sáng lập viên của Dòng Tên – đã trình bày đời sống thiêng liêng như là một cuộc chiến đấu. “Không có những Ki-tô hữu an nhiên tự tại, tức những Ki-tô hữu không chiến đấu” – Đức Thánh Cha được gợi hứng bởi quan điểm của vị sáng lập Dòng Tên. Và nếu có những Ki-tô hữu như thế, thì đó hoàn toàn không phải là những Ki-tô hữu đích thực, nhưng đó chỉ là những Ki-tô hữu “ương ương dở dở”.

Để thiếp đi trong sự an nhiên tự tại, chỉ cần sử dụng một viên thuốc ngủ là đủ – nhưng đối với sự bình an nội tâm thì không có viên thuốc nào cả. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể ban tặng sự “bình an trong tâm hồn, mà sự bình an đó có thể trao sức mạnh cho các tín hữu”. Vậy người Ki-tô hữu phải làm gì để Chúa Thánh Thần có thể hoạt động trong tâm hồn mình? Xin thưa rằng: “Hãy tạo chỗ cho Ngài trong lòng chúng ta!” Ở đây, “một cuộc kiểm thảo lương tâm sẽ giúp chống lại những cơn bệnh tinh thần, tức những cơn bệnh mà kẻ thù gây ra, và đó là những cơn bệnh của tinh thần thế tục.”

Theo Đức Thánh Cha, cuộc chiến mà Chúa Giê-su đã thực hiện để “chống lại ma quỷ, chống lại sự ác”, không hề chỉ diễn ra “trong thời cổ đại”, nhưng là một cái gì đó “rất hiện đại, một cái gì đó của thời đại hôm nay, một cái gì đó của cuộc sống hằng ngày.” Chúa Giê-su đã mang “ngọn lửa” đó vào trong tâm hồn chúng ta. “Chúng ta không thể giải quyết được những khó khăn trong đời mình bằng cách nhận chìm chân lý. Chân lý chính là: Chúa Giê-su đã mang đến lửa, mang đến cuộc chiến – vậy tôi sẽ làm gì?

Một lần nữa, Đức Thánh Cha mời gọi hãy thực hiện cuộc kiểm thảo lương tâm mỗi ngày: sự hoán cải cần tới “một con tim quảng đại và trung tín”. Sự quảng đại sẽ dẫn tới Đức Ái; và sự trung tín ở đây có nghĩa là “trung tín với Lời Chúa”. “Chúng ta hãy tự hỏi mình mỗi ngày” – Đức Thánh Cha khuyên: “Tôi có phải là người đã đi từ tinh thần thế tục, từ tội lỗi để đi tới với ân sủng không? Tôi có tạo chỗ cho Chúa Thánh Thần để Ngài có thể hoạt động trong tâm hồn tôi không?

Theo de.rv 26.10.2017 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.