Các anh đừng tự trách móc mình- Suy niệm theo “The Word Among Us” ngày 11.7.2019

0

Các anh đừng tự trách móc mình 

Suy niệm: St 44,18-21.23-29; 45,1-5

Bạn đã từng nghe: một hành động tha thứ thay đổi toàn bộ quá trình lịch sử. Trong thời gian Giuse cai trị với tư cách là thống đốc nước Ai Cập, nạn đói lan rộng đã đe dọa toàn bộ Trung Đông, bao gồm cả gia đình của ông ở Canaan. Giuse đủ khôn ngoan để người Ai Cập dự trữ lương thực trong nhiều năm hầu người dân có thể vượt qua những năm tháng đói kém. Nhưng còn Giacóp và gia tộc của ông thì sao? Họ có nguy cơ đang chết đói. Vì thế, Giacóp, không biết rằng Giuse đang có trách nhiệm (trông coi kho lẫm của Ai Cập), đã sai các con trai của ông đến Ai Cập để cầu xin sự giúp đỡ.

Hãy tưởng tượng những gì có thể xảy ra nếu Giuse từ chối cho các anh em ông thức ăn. Chắc chắn Giacóp có lý do để giữ họ lại. Họ đã bán ông như một nô lệ và ông đã trải nghiệm mười ba năm trong cảnh tù ngục ở Ai Cập trước khi vận may đến với ông. Giuse có thể đã kiềm chế được tình trạng bị đối xử bất công của mình và mất nhiều năm suy gẫm về việc trả thù của mình. Vào thời điểm anh em của ông đến tìm kiếm thức ăn, Giuse chỉ đứng thứ hai sau vua Pharaô; Giuse có thể đã bắt họ ngay tại chỗ.

Nhưng thay vào đó Giuse đã lựa chọn lòng thương xót và kết quả thật tuyệt vời. Giuse không chỉ cứu anh em mình khỏi chết đói, mà còn mở đường cho Thiên Chúa mang lại hòa bình và chữa lành cho một gia đình đã bị thương tích bởi sự ganh đua, lừa dối và chia rẽ.

Nhờ sự tha thứ của Giuse, Giacóp và con cháu của ông một lần nữa có thể trở thành dân được chọn, những con người đặc biệt của Thiên Chúa. Chính con cháu của họ đã được Thiên Chúa cứu thoát khỏi chế độ nô lệ thông qua những dấu hiệu và điều kỳ diệu tuyệt vời. Các vị vua như Đavít và Salomôn xuất phát từ dòng dõi của họ, cũng như các tiên tri như Isaia và Giêrêmia. Sau đó, nhiều thế kỷ sau, Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai và Đấng Cứu Thế đã được sinh ra trong gia đình của họ. Tất cả chỉ vì Giuse đã lựa chọn lòng thương xót.

Nếu Thiên Chúa đã hoàn thành tất cả những điều này thông qua sự tha thứ của Giuse, bạn hãy tưởng tượng Chúa có thể làm gì khi chúng ta lựa chọn sự tha thứ. Chúa có thể hàn gắn hôn nhân và đoàn tụ gia đình. Chúa có thể hòa giải các kẻ thù và chiến thắng các loại tội lỗi lâu đời. Thậm chí, Chúa có thể mang lại hòa bình cho các khu phố và các quốc gia!

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban ân sủng để trở nên người biết xót thương. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta phá vỡ chu trình trả thù. Chúng ta hãy để cho những lời từ thập giá của Chúa Giêsu vang vọng lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34), và hãy xem lịch sử sẽ thay đổi như thế nào.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con buông bỏ những nỗi đau của mình. Con sẽ lựa chọn sự tha thứ”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.