Thơ: Lưới trời

0


[Niệm ý Mt 13:47-53]

Nước Trời như chiếc lưới
Ngư dân thả ngoài khơi
Gom được đủ thứ cá
Lưới đầy, kéo lên thôi

Rồi cùng nhau lựa cá
Cá xấu vứt ra ngoài
Cá tốt cho vào giỏ
Tốt, xấu phải rạch ròi

Ngày tận thế cũng vậy
Phân kẻ dữ, người lành
Nay ai khôn, ai dại
Vẫn chung một Lưới Trời

Thiên Chúa luôn mời gọi
Kiên nhẫn và yêu thương
Là cá tốt trong lưới
Dẫu phải chịu sầu vương

Xin mở lòng đón nhận
Sai lầm của tha nhân
Kiên trì chờ cơ hội
Chúa khiến họ ăn năn

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon