Thơ: Vĩ đại

0

VĨ ĐẠI


[Niệm ý Lc 10:25-37]

Tình yêu thương là điều quan trọng nhất
Giúp con người đạt hạnh phúc vĩnh hằng
Mọi lề luật đều có thể chu toàn
Nhờ tình yêu sống động và chân thật

Không yêu thương, con người sống như chết
Và sẽ không có sự sống đời đời
Mọi luật lệ như ách nặng mà thôi
Vì con người sống trơ trơ, vô cảm

Quen hay lạ cũng trở nên thân cận
Đóa yêu thương tươi nở thắm tình người
Hoa thương xót tô đẹp cả cuộc đời
Sống luật yêu thì không ngại phục vụ

Có chức quyền, là ông này, bà nọ
Chức thì oai nên dùng quyền để hành
Khiến dân nghèo thêm khổ, chẳng an lành
Lời văn hoa mị dân bằng lời hứa

Kiếp dân đen nghèo nàn nên khốn khổ
Lời kêu cứu thảm thiết chẳng ai nghe
Bao hoạn nạn phải chịu đựng sớm khuya
Chiên ốm yếu, mệt mỏi và đói lả

Là con người, đừng trọng danh, bỏ nghĩa
Phải thực thi lòng thương xót với nhau
Giúp đỡ nhau không câu nệ ít, nhiều
Điều quan trọng là sống như Chúa dạy

Biết yêu thương là cách sống vĩ đại
Người lân cận chẳng nại gần hay xa
Chuyện tình nghĩa không nệ nhỏ hay to
Việc đơn giản mà vẫn là vĩ đại

TRẦM THIÊN THU
Sáng 9-7-2019

Comments are closed.

phone-icon