Thơ: Chuỗi lạ

0

Chuỗi Mân Côi – lời mời gọi nên thánh
Là cầu thang dẫn thẳng tới Thiên Đàng
Giúp điềm tĩnh và biết sống khiêm nhường
Là vũ khí chống trầm cảm, thất vọng

Chuỗi Mân Côi dẫn về Miền Ánh Sáng
Hồn thanh thản vui sống giữa bình an
Không sợ lạc vì có Mẹ từ nhân
Dẫn đưa đi gặp chính Đấng Cứu Độ

Chuỗi Mân Côi đơn sơ và giản dị
Nhưng kỳ lạ khi miệng đọc, tay lần
Chuỗi bình dân nhưng quý giá vô ngần
Giúp kiên cường thực hành các nhân đức

Chuỗi Mân Côi giúp vượt qua mưu chước
Loài quỷ ma giăng bẫy độc hại người
Nếu hằng ngày yêu mến Chuỗi Mân Côi
Vẫn vui cười dẫu đường đời gian khó

Chuỗi Mân Côi chứng tỏ lòng yêu Mẹ
Giúp thanh luyện linh hồn nên trắng tinh
Có sức mạnh để đền tội lỗi mình
Và có thể đền tội của người khác

Chuỗi Mân Côi nối kết trời với đất
Bản hợp xướng của ý thánh, lời thiêng
Là của chung mặc dù cầu nguyện riêng
Sáng danh Chúa ngay khi Kính mừng Mẹ

TRẦM THIÊN THU
Sáng 14-9-2019

Comments are closed.

phone-icon