Thơ: Đón Chúa Giáng Sinh

0

Dù loài người bất trung và bất tín
Nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng tín trung
Lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ
Người thực hiện cách viên mãn lạ lùng

Mặc dù là Người Con Một yêu dấu
Chúa cũng không hề tiếc, sẵn sàng ban
Ngài trao tặng cho những con người xấu
Đó chính là chúng ta – những tội nhân

Thiên Chúa là tình yêu và thương xót
Ngài yêu thương các thụ tạo của Ngài
Là sự sáng, Ngài đối lập bóng tối
Ngài trao ban Sự Sáng – Chúa Ngôi Hai

Đấng Thiên Sai chính là Đấng Cứu Độ
Đến giải thoát nhân loại khỏi quỷ ma
Đêm Belem, đêm đen bỗng sáng tỏ
Đất và trời được Con Chúa giao hòa

Đêm bình an, đêm hồng ân cao cả
Bao ngàn năm muôn dân vẫn đợi mong
Hết tối tăm, chết chóc, hoặc đau khổ
Người thiện tâm được bình an ngập lòng

Xin mở cửa tâm hồn mừng đón Chúa
Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con
Ơn bình an và niềm hạnh phúc lạ
Xin Chúa thương ban cho mọi phàm nhân

TRẦM THIÊN THU
Chuẩn bị Giáng Sinh – 2019

Comments are closed.