Chúa Giêsu lên thuyền …… – SN ngày 06.01.2021

0

Suy niệm: Mc 6,45-52

Tại sao thánh sử Máccô nói rằng các môn đệ “không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều” (6,52)? Họ ở với Chúa Giêsu khi Ngài hóa bánh và cá ra nhiều. Họ thậm chí đã góp phần trong phép lạ này! Rõ ràng là do họ chưa nhận ra tầm quan trọng của sự kiện này. Chúa Giêsu có thể làm những việc như vậy vì ngài là Con Thiên Chúa và vì ngài muốn chăn nuôi và chăm sóc đàn chiên của mình.

Tuy nhiên, dù họ thiếu hiểu biết, Chúa Giêsu vẫn không từ bỏ họ. Ngài đã nói rõ điều đó khi băng qua biển bão, “xuống thuyền với họ” và cứu họ khỏi chết đuối (Mc 6,51). Phép lạ thứ hai đó hẳn đã soi sáng tâm trí họ và giúp họ hiểu rõ hơn quyền năng và ý định của Chúa Giêsu.

Đôi khi chúng ta cũng giống như những môn đệ đó: chúng ta không hiểu Thiên Chúa đang làm gì hoặc tại sao. Có thể chúng ta không nhận thấy Ngài đang làm việc trong một tình huống, và chúng ta bắt đầu nghi ngờ liệu chúng ta có thể tin tưởng vào Ngài hay không. Hoặc có lẽ chúng ta không nhận ra rằng chúng ta cần Ngài như thế nào khi chúng ta đang trong cơn bão tố. Nhưng Chúa Giêsu biết những giới hạn của chúng ta. Thay vì khó chịu với chúng ta và bỏ rơi, Ngài đã đi vào con thuyền của chúng ta – không chỉ vào tình huống cụ thể mà còn vào cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta nữa.

Nó sẽ như thế nào khi Thiên Chúa xuống thuyền của bạn? Có thể bạn đang cảm thấy choáng ngợp vào một buổi sáng khi nghĩ về tất cả những gì bạn phải hoàn thành trong ngày hôm đó. Nhưng sau đó bạn đi đến cầu nguyện, và bạn trải nghiệm một cảm giác bình an sâu sắc. Hoặc có lẽ bạn không thể hiểu tại sao một trong những đứa con của bạn có vẻ bực bội với bạn. Nhưng rồi Thiên Chúa sẽ giúp bạn hiểu tại sao con bạn lại cảm thấy như vậy, và bạn nhận ra mình cần phải hòa giải. Hoặc bạn và người phối ngẫu của bạn có thể bất đồng về một vấn đề quan trọng, nhưng rồi Chúa Giêsu sẽ mở lòng bạn để nhìn mọi thứ theo quan điểm của họ.

Chúa Giêsu muốn vào thuyền của bạn. Ngài muốn khuyến khích bạn và hỗ trợ bạn khi bạn đang ngờ vực. Ngài muốn đi cùng bạn, giống như Ngài đã làm với các môn đệ đầu tiên của mình. Vì vậy, ngay hôm nay, hãy mời Ngài đến và mở lòng theo cách Ngài có thể muốn để mặc khải chính Ngài cho bạn.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã vào thuyền với con. Xin Chúa cũng đến với tâm hồn và cuộc sống của con ngày hôm nay.

Nguồn: [wau.org]
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.