Gió muốn thổi đâu thì thổi;……SN ngày 13.4.2021

0

Suy niệm: Ga 3,7-15

Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió,
nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu (Ga 3,8)

“Gió”, một bài thơ của Robert Louis Stevenson, mô tả trải nghiệm của một người về gió như thế này:

Tôi đã thấy những điều khác nhau mà bạn đã làm,
Nhưng bạn luôn luôn che giấu.
Tôi cảm thấy bạn xô đẩy, tôi nghe tiếng bạn kêu gọi,
Nhưng tôi không thể nhìn thấy bạn tí nào cả.

Khi Chúa Giêsu mô tả hành động “vô hình” của Chúa Thánh Thần đối với Nicôđêmô, Ngài sử dụng những hình ảnh tương tự. Giống như gió, Thần Khí không thể nhìn thấy, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được tiếng kêu gọi của Ngài và cảm nhận được “sự thúc đẩy” của Ngài. Tất cả chúng ta đều đã cảm nghiệm điều này; tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy bị thúc giục làm điều gì đó – hoặc không làm điều gì đó – mà trước đây chúng ta không nghĩ tới. Bạn có thể nhớ lại và muốn liên hệ với người mà bạn đã lâu không gọi. Hoặc khi bạn chuẩn bị nói điều gì đó tiêu cực, bạn nhận ra rằng bạn nên gìn giữ miệng lưỡi của mình. Đó chính là Chúa Thánh Thần!

Khi bạn tuân theo những lời thúc giục của Thánh Thần, bạn làm cho Ngài “hữu hình” cho những người xung quanh bạn. Giống như Nicôđêmô, nhiều người ngày nay đang tìm kiếm bằng chứng hữu hình rằng Thiên Chúa có thật. Thông thường, ngay cả khi bạn nói một cách thuyết phục, đó không phải là những lời thực tế thu hút mọi người đến với Chúa Giêsu. Đó là tinh thần đằng sau lời nói của bạn. Đó là cách để lắng nghe Thánh Thần. Khi bạn cố gắng làm theo Thánh Thần, mọi người sẽ thấy rằng Thiên Chúa có thật và đang hoạt động trong và qua sự chứng kiến của bạn.

Bạn càng cố gắng làm theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, bạn càng đạt được điều đó tốt hơn. Thay vì nhắm mắt làm ngơ, bạn có thể tặng tiền hoặc một lời tốt đẹp cho một người vô gia cư. Khi ai đó nói với bạn những vấn đề của họ, thay vì khó chịu, bạn sẽ kiên nhẫn lắng nghe và đề nghị nói lời cầu nguyện với họ. Khi bị chỉ trích bất công, bạn sẽ đáp lại bằng sự dịu dàng thay vì tức giận.

Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy Thánh Thần bằng mắt của mình, nhưng tác động của Ngài thật khó để bỏ qua. Thông qua bạn, mọi người sẽ có thể cảm nhận được tiếng gọi nhẹ nhàng của Ngài. Tuyệt vời hơn nữa, họ có thể bị thu hút bởi vòng tay yêu thương vô hình – nhưng mạnh mẽ – của Ngài.

Lạy Chúa, xin hãy mở tai con để nghe Thánh Thần Chúa kêu gọi, và ban cho con can đảm để đi theo nơi Ngài dẫn dắt.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon