Simon, con của Gioan, con có yêu mến Thầy không? – SN ngày 21.5.2021

0

Suy niệm: Ga 21, 15-19

Bạn có thể đã có kinh nghiệm trong mùa Phục sinh này về việc lặp lại lời hứa rửa tội của mình. Điều này thường xảy ra vào Đêm Vọng Phục Sinh, khi Linh mục hỏi cộng đoàn một loạt câu hỏi, chẳng hạn như “Bạn có từ bỏ tội lỗi không?” và “Bạn có tin vào Chúa Giêsu Kitô không?” Các câu hỏi nhằm giúp chúng ta nhìn vào bên trong bản thân và quyết tâm ở lại trong ân sủng của Thiên Chúa và tiếp tục theo Chúa.

Khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô, “Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21, 15. 16. 17), bạn có thể nói rằng Ngài đang làm điều gì đó tương tự. Ngài không khiển trách Phêrô nhưng đã cho ông cơ hội để khẳng định đức tin và sự cam kết của mình. Chúa Giêsu không hỏi: “Còn khi con phản bội Thầy thì sao? Con đã thực sự ăn năn chưa?” hoặc “Con có chắc mình làm được điều này không?” Chúa Giêsu đã biết rằng Phêrô yêu mến Ngài. Nhưng Ngài muốn Phêrô nhìn vào bên trong con người mình và thừa nhận tình yêu đó. Mục đích của Chúa Giêsu trở nên rõ ràng khi Ngài nói với Phêrô: “Hãy theo Thầy” (21, 19). Ngài muốn Phêrô, sau khi đã khẳng định lại tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu, bước ra trong đức tin và tiến về phía trước với Ngài.

Mỗi ngày, Chúa Giêsu mời gọi bạn công bố tình yêu của bạn dành cho Ngài. Có lẽ không phải ở dạng câu hỏi như Ngài đã nói với Phêrô, mà có thể nhiều hơn như một lời thúc giục bên trong hoặc để lặp lại lời cam kết của bạn với Ngài. Không phải vì Ngài nghi ngờ tình yêu của bạn. Đó là bởi vì Ngài muốn củng cố bạn. Ngài biết rằng bạn có thể dễ dàng cảm thấy kiệt sức giữa một ngày dài và Ngài muốn giúp bạn giữ cho ơn sủng của Ngài luôn hiện hữu trong tâm trí bạn.

Vì vậy, hãy can đảm lên! Mỗi ngày, hãy khẳng định lại đức tin của bạn nơi Đức Kitô là một phần trong thói quen buổi sáng của bạn. Hãy dành một chút thời gian trong lời cầu nguyện hằng ngày của bạn để “dâng mình buổi sáng”. Hãy đáp lại Chúa Giêsu bằng bất cứ điều gì đến trong lòng: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa! Tôi tin tưởng vào lời hứa của Chúa. Hôm nay con muốn kể lại bản thân mình với các bạn”. Khi bạn bắt đầu một ngày tuyên bố ước muốn theo Chúa, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt trong cách bạn sống với tư cách là môn đệ của Ngài trên thế giới.

Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa. Xin giúp con nói với Chúa mỗi ngày bằng cả trái tim mình.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.