Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá – SN ngày 31.7.2021

0

uy niệm: Lv 25, 1. 8-17

Năm Thánh mà dân Israel cử hành năm mươi năm một lần là một thời kỳ khôi phục tuyệt vời. Các khoản nợ sẽ được tha thứ, tài sản bị tịch thu sẽ được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu của nó, nô lệ sẽ được trả tự do và các gia đình ly tán sẽ được đoàn tụ. Những đòi hỏi của cuộc sống bình thường sẽ bị gián đoạn cho sự tôn vinh, sự chia sẻ và lòng biết ơn.

Truyền thống cổ xưa này nghe có vẻ hấp dẫn, phải không? Nhưng sự thật là chúng ta có thể cảm nghiệm các phúc lành của Năm Thánh giống như Israel đã làm. Qua cái chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giêsu đã mở ra Năm Thánh mới – ơn cứu chuộc của chúng ta – mà chúng ta có thể cảm nghiệm ở đây và bây giờ.

Nô lệ được tự do. Bởi vì Chúa Giêsu đã đánh bại tội lỗi và sự chết, chúng ta có thể được giải thoát khỏi nô lệ của mình cho tội lỗi và tội ác. Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta có thể vượt qua tính tự cao tự đại và trải nghiệm sự tự do để yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận của chúng ta.

Các khoản nợ đã bị xóa bỏ. Bằng sự phục sinh của mình, Chúa Giêsu đã hủy bỏ món nợ mà chúng ta mắc phải đối với Thiên Chúa và với nhau vì tội lỗi của chúng ta (Cl 2,14). Khi Ngài tha thứ cho chúng ta, Ngài đã xóa sạch tình trạng của chúng ta. Chúng ta có thể cần phải làm việc để khôi phục những tổn hại mà chúng ta đã gây ra cho ai đó, nhưng công việc phục hồi đó có thể là một trải nghiệm kỳ diệu về sự chữa lành và tự do. Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng vì Thiên Chúa đã xóa bỏ các khoản nợ của chúng ta và mở ra cánh cửa để chữa lành.

Gia đình được đoàn tụ. Nhờ Thánh Thần của mình, Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta có thể sống trong tình yêu thương. Trong thời kỳ mà các gia đình dường như chia rẽ hơn bao giờ hết, thật đáng khích lệ khi biết rằng Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta hòa giải. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng thông qua lời cầu nguyện và sự khiêm tốn, chúng ta có thể khám phá ra sức mạnh của Ngài trong việc chữa lành ngay cả những vết thương lâu năm.

Bạn không cần phải chờ đợi Thiên đàng; bạn thậm chí không phải đợi năm mươi năm! Chúa Giêsu là nguồn phục hồi và nghỉ ngơi của bạn – hôm nay. Ngài đã ban cho tất cả chúng ta ân sủng để được sống trong tự do của con cái Thiên Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, vì Chúa đã thực hiện lời hứa của Thiên Chúa về Năm Thánh!

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.