Hễ ai làm theo ý của Cha Tôi trên trời, người đó là anh, là chị, là mẹ Tôi – SN ngày 20.7.2021

0

Suy niệm:  Mt 12, 46-50

Có phải Chúa Giêsu đặt điều kiện về tư cách thành viên trong gia đình Ngài không? Đó là những gì chúng ta có thể giả định từ câu này. Tuy nhiên, Chúa Giêsu yêu thương mỗi người chúng ta vô điều kiện, và “điều kiện” duy nhất để trở thành một phần trong gia đình của Thiên Chúa là chúng ta chấp nhận tình yêu thương của Ngài và tiếp nhận ơn sủng được rửa tội nhân danh Ngài.

Nhưng đó có phải là điều duy nhất Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta không? Hãy nghĩ về một gia đình trần thế. Cũng như các bậc cha mẹ yêu thương con cái có những kỳ vọng nhất định về chúng, vì vậy Thiên Chúa mong đợi chúng ta làm theo ý muốn của Ngài bằng cách yêu thương Ngài và người lân cận cũng như xây dựng vương quốc của Ngài trên đất.

Chúng ta cần phải cẩn thận ở đây. Việc Thiên Chúa kỳ vọng ở chúng ta không có nghĩa là Ngài giống như một người lái tàu làm việc vặt. Không phải thế. Chúng ta là con cái của Ngài chứ không phải tôi tớ hay nô lệ. Và điều đó có nghĩa là Thiên Chúa mong mỏi những hành động tốt đẹp của chúng ta xuất phát từ tình yêu thương chứ không phải sự sợ hãi. Ngài muốn chúng ta giống như những đứa trẻ, được bao bọc trong tình yêu thương mà cha mẹ dành cho chúng, muốn làm chúng vui và làm theo những gì chúng cầu xin. Thiên Chúa biết rằng nếu chúng ta nhận được tình yêu và ân sủng của Ngài và cảm thấy an tâm trong tình yêu đó, thì chúng ta sẽ tự nhiên có động lực để làm theo ý muốn của Ngài và phục vụ Ngài theo bất cứ cách nào Ngài đòi hỏi.

Tất nhiên, không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Cũng như không phải lúc nào chúng ta cũng tuân thủ trách nhiệm gia đình của mình, đôi khi chúng ta sẽ không đáp ứng được những thử thách hằng ngày khi làm theo ý muốn của Cha chúng ta. Ngay cả khi điều đó xảy ra, không có chỗ cho sự sợ hãi. Cha trên trời của chúng ta không chỉ yêu thương mà còn nhân từ nữa. Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta và cho chúng ta mọi cơ hội để làm lại.

Ngày hôm nay, hãy suy gẫm về sự thật rằng bạn là một thành viên yêu quý trong gia đình của Thiên Chúa. Cha trên trời quan tâm đến bạn nhiều hơn bất kỳ người cha tốt nhất trên đất. Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời của bạn: với tư cách là con cái của Ngài, bạn được trao ban đặc ân giúp xây dựng vương quốc của Ngài trên trái đất. Ước gì bạn luôn luôn nhớ bạn là ai và bạn thuộc về ai!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết trong lòng rằng con là con của Chúa Cha!

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.

phone-icon