Họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận Đức Chúa – SN ngày 16.8.2021

0

Suy niệm:  Tl 2,12

Bài đọc một hôm nay có thể gây khó chịu trong cách nó miêu tả Thiên Chúa đang thể hiện sự tức giận chính đáng đối với sự bất trung của dân Ngài. Nhưng bài đọc này cũng cho thấy Ngài đang thương hại những người không trung thành, không kiên định đó – hết lần này đến lần khác. Về mặt quân bình, Kinh Thánh cho chúng ta thấy một Thiên Chúa là Đấng hết lòng yêu thương và luôn sẵn lòng tha thứ. Nó cho thấy Ngài kiên trì cố gắng lôi kéo mọi người của mình – chúng ta – vào một mối quan hệ yêu thương với Ngài. Chỉ cần nhìn vào câu chuyện của Israel cho đến thời điểm này.

Sau khi Thiên Chúa giải cứu dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, Ngài đưa họ đến Canaan và giúp họ chiến thắng kẻ thù. Ý định của Ngài luôn luôn là ban cho dân mình bằng lòng nhân ái, để bảo vệ họ, và giúp củng cố họ trên mảnh đất mà Ngài đã ban cho. Ngài muốn một mối quan hệ, một sự kết nối trái tim của họ với Ngài.

Cũng như chúng ta ngày nay, dân Israel thường từ chối mối dây yêu thương này và không vâng lời Chúa. Và giống như chúng ta, họ phải gánh chịu hậu quả của những việc làm của họ và mất đi sự gần gũi với Thiên Chúa. Nhưng hãy nhìn điều gì đã xảy ra mỗi khi họ quay lại: Thiên Chúa “đã quan tâm đến sự đau khổ của họ khi nghe tiếng kêu cầu của họ” (Tv 106, 44). Ngài chào đón họ trở lại và ban phúc cho họ. Điều này sẽ gây ấn tượng cho chúng ta về tội lỗi nghiêm trọng của con người và công lý của Thiên Chúa hoàn toàn như thế nào. Nhưng nó cũng có thể làm chúng ta tràn đầy lòng biết ơn: Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhiều cho dù chúng ta phạm tội. Ngài thậm chí còn sai Con của Ngài đến để mọi người tin vào người Con có thể cảm nghiệm được sự kết nối của những tấm lòng mà Thiên Chúa luôn muốn dành cho chúng ta.

Vậy chúng ta trải nghiệm sự kết nối đó như thế nào? Bằng cách tôn vinh Chúa và dành cho Ngài vị trí đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Trong lời cầu nguyện và sự thờ phượng của chúng ta. Trong các mối quan hệ của chúng ta. Và trong những khoảng thời gian khó khăn chúng ta chắc chắn phải đối mặt. Dân Israel đã dao động trong nhiệm vụ đó, và đôi khi chúng ta cũng vậy. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn thành tín. Ngài luôn sẵn sàng khơi lại mối quan hệ của bạn với Ngài. Nếu bạn cần phải ăn năn vì đã chống lại sự kết nối của trái tim bạn với Ngài, hãy làm như vậy ngay bây giờ. Hãy nói với Ngài rằng bạn muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với Ngài.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp con lớn lên trong tình yêu thương của con đối với ngài.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon