Không phải xác phàm đã bày tỏ cho con điều này, nhưng là Cha trên trời – SN ngày 5.8.2021

0

Suy niệm: Mt 16, 13-23

Phêrô và các môn đồ khác đã có đủ thời gian để biết Chúa Giêsu có điều gì đó đặc biệt. Ngài đã dạy theo một cách mà không ai khác đã làm; Ngài đã làm nên những điều kỳ diệu; Ngài thậm chí còn gọi Chúa là “Cha của mình”. Vì vậy, họ hy vọng rằng Ngài có thể là Đấng Mêsia. Nhưng Phêrô đã tiến thêm một bước và nói thẳng ra điều đó. Và Ngài không chỉ xác định Chúa Giêsu là Đấng Mêsia – Ngài tuyên bố Ngài là Con Thiên Chúa! Lời tuyên xưng của Phêrô không đến từ kinh nghiệm “bằng xương bằng thịt” của ông ta; nó đến bởi sự mặc khải (Mt 16, 17). Nó đến từ Thiên Chúa.

Giống như Phêrô, chúng ta có thể biết rất nhiều điều về Chúa Giêsu: những gì Ngài đã nói, những gì Ngài đã làm và cách Ngài cầu nguyện. Chúng ta có thể rút ra kết luận hợp lý từ tất cả những điều này rằng Chúa Giêsu không chỉ là một con người. Chúng ta thậm chí có thể được truyền cảm hứng từ những câu chuyện của những người khác về niềm tin vào Ngài. Nhưng để đạt được đức tin cá nhân của chúng ta vào Chúa Giêsu, chúng ta cần nhiều hơn là lý trí hoặc logic, tin đồn hoặc cảm xúc. Chúng ta cần sự mặc khải – sự mặc khải từ Thiên Chúa.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể dẫn chúng ta vượt qua những giới hạn của mình để đến với đức tin nơi Đức Kitô. Sách Giáo lý diễn đạt theo cách này:

Có một lãnh vực nhận biết khác, mà con người không thể đạt tới bằng sức lực của mình, đó là lãnh vực của Mạc khải thần linh. Thiên Chúa, bằng một quyết định hoàn toàn tự do, tự mạc khải và ban chính mình Ngài cho con người. Thiên Chúa làm điều đó khi mạc khải cho mọi người mầu nhiệm của Ngài, kế hoạch yêu thương của Ngài vốn đã có từ muôn thuở trong Đức Kitô. Thiên Chúa đã mạc khải trọn vẹn kế hoạch của Ngài khi sai Con chí ái của Ngài, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và sai Chúa Thánh Thần (CCC, 50).

Thật tuyệt vời làm sao khi Thiên Chúa vô hạn đã làm cho mình được biết đến trong Chúa Giêsu! Hơn nữa, Ngài còn ban Thánh Thần để soi sáng tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể nhận ra rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa – giống như Phêrô đã làm.

Tất cả những gì bạn đã học và trải nghiệm được trong hành trình đức tin của bạn đã tạo nên mảnh đất màu mỡ trong bạn. Và mỗi ngày, mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu có thể phát triển khi Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu trở nên thật hơn đối với bạn. Tất cả những gì cần là thời gian và một tâm hồn rộng mở, dễ dạy dỗ. Vì vậy, hãy đọc lại đoạn văn ngày hôm nay và tự hỏi bản thân: “Tôi nói Chúa Giêsu là ai?” Hãy xin Thánh Thần thăm dò tâm hồn bạn và củng cố đức tin đã có ở đó. Cầu xin Ngài chỉ cho bạn biết Chúa Giêsu là ai – ngày càng nhiều hơn mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy tỏ mình ra cho con.

Theo The Word Mong Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon