Ngài chọn nhóm mười hai – SN ngày 28.10.2021

0

Suy niệm: Lc 6, 12-16

Nếu bạn làm một bộ phim về cuộc đời của Chúa Giêsu, bạn sẽ biết ai sẽ đóng vai chính. Ngoài Chúa Giêsu, các diễn viên đóng vai Phêrô, Gioan và Giuđa sẽ nhận được danh sách cao nhất. Nhưng các diễn viên đóng vai một số sứ đồ khác, bao gồm cả Simon và Giuđa, có thể sẽ tham gia vào phần danh sách cuối cùng.

Chúng ta không biết nhiều về hai vị tông đồ này; họ không có vai trò chính trong bất kỳ Tin mừng nào. Chúng ta biết rằng Simon là một người nhiệt thành, một thành viên của một đảng chính trị đang tìm cách lật đổ người La Mã, vì vậy có lẽ ngài là một nhà cách mạng. Mặc dù một lá thư trong Tân Ước mang tên ngài, chúng ta thậm chí còn biết ít hơn về Giuđa; ngày nay ngài là một vị thánh được nhiều người biết đến vì ngài là người bảo trợ cho những mục tiêu bất khả thi.

Tuy nhiên, sau một đêm cầu nguyện, Chúa Giêsu đã cố tình chọn hai người này vào Nhóm Mười Hai. Điều gì đó về họ chắc hẳn đã trổi vượt với Ngài. Có thể đó là lòng trung thành của họ đối với Ngài, hoặc sự hiểu biết của họ về sự dạy dỗ của Ngài, hoặc cách họ chăm sóc các môn đồ khác. Dù lý do là gì, rõ ràng Chúa Giêsu đã tin tưởng vào họ. Và sự tự tin tưởng đó là có cơ sở: một ngày nào đó cả hai vị sẽ bị tử đạo vì rao giảng Tin mừng.

Hầu hết chúng ta không có vai trò “đóng vai chính” trong cuộc sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cố tình chọn chúng ta làm môn đệ và theo Người. Giống như Simon và Giuđa, mỗi người chúng ta đã được “sai đi” bằng cách này hay cách khác để chia sẻ Tin mừng. Mỗi người trong chúng ta cũng đã được ban cho một ơn gọi – hôn nhân và gia đình, đời sống độc thân hoặc tu trì, hoặc chức Linh mục. Và chúng ta có thể được kêu gọi theo những cách cụ thể khác để phục vụ Thiên Chúa và dân của Ngài.

Vì vậy, nếu bạn phục vụ một cách lặng lẽ và không được chú ý tới nhiều, hãy biết rằng vai trò của bạn trong vương quốc của Thiên Chúa vẫn rất quan trọng đối với Ngài. Một số ngày bạn có thể cảm thấy không được đánh giá cao hoặc bị coi thường. Một số ngày bạn thậm chí có thể cảm thấy như bạn đang thất bại. Nhưng đó không phải là cảm giác của Thiên Chúa. Ngài đã chọn bạn là có lý do, và Ngài tin tưởng rằng, dựa vào ơn sủng của Ngài, bạn sẽ có thể hoàn thành tất cả những gì Ngài đã kêu gọi bạn làm.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.