Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 21 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội

Hát: Thờ  Lạy Chúa

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, bằng một tình yêu không tính toán, Chúa đã hy sinh thân mình Chúa để đem lại ơn tha thứ cho chúng con. Cùng với tình yêu không tính toán đó, Chúa luôn khao khát được ở cùng chúng con, được sống trong chúng con, cho chúng con được sống bằng chính sự sống của Chúa. Chính vì thế mà Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể.

Ôi, Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã ban Máu Thịt Chúa làm thần lương bổ dưỡng cho chúng con trong suốt cuộc hành trình dương thế, cho chúng con được kết liên sâu xa cùng Chúa, hiệp thông với mọi chi thể của Chúa. Tình yêu Thánh Thể cao vời vợi, rộng mênh mông, sâu vô tận. Thánh Thể không chỉ thông ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu của Chúa, mà Thánh Thể mỗi ngày, đã đổ tràn xuống cho chúng con tràn đầy tình yêu và ân phúc của Thiên Chúa. Thánh Thể là điểm tựa duy nhất và vững bền cho chúng con. Chỉ khi nào cảm nhận được những điều đó, thì chúng con mới tha thiết trở về sống bên lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hợp nhau đây, chúng con cùng thờ lạy Chúa. Xin chúc tụng ca khen sự vinh hiển và tình yêu đời đời của Chúa. Xin dâng trọn niềm cảm mến, kính tin và tri ân. Xin dâng Chúa bao vui buồn, lo toan tính toán, những đam mê cám dỗ đang giăng đầy trong cuộc sống. Xin cho chúng con một tình yêu và sự thức tỉnh cần thiết, để chiến thắng với ma quỷ, thế gian và xác thịt. Xin Chúa nhân từ luôn che chở, đỡ nâng, thánh hoá, chúc lành và yêu thương dạy dỗ chúng con.

Hát: Xin Chỉ Cho Con

III – ĐỌC LỜI CHÚA (Mt 16, 13 – 20)

IV – SUY NIỆM (ngồi)

Thấm thoát mà Thầy trò đã sống bên nhau được ba năm. Ba năm qua, Chúa Giêsu đã dành hết tâm huyết để dạy dỗ, huấn luyện các Tông đồ. Nhưng Ngài vẫn băn khoăn bởi không biết họ có hiểu Ngài là ai không. Họ có nhận biết Ngài và sứ mạng của Ngài không! Rồi đây, khi Ngài bỏ thế gian mà về cùng Cha, thì liệu rằng họ có kế tục sự nghiệp của Ngài, có nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cứu rỗi của Ngài không.

Bởi muốn biết các Tông đồ đang nhận định về mình thế nào, hiểu mình là ai, thì hôm nay khi Thầy trò đang trên đường đến vùng kế cận thành Xêdarê Philipphê, Chúa Giêsu đã đưa ra một câu hỏi gợi mở: “Này các con, các con có nghe người ta bảo Con Người là ai không?”. Con Người là hình ảnh mầu nhiệm được thánh sử Matthêu nhắc đến nhiều lần trong Tin Mừng của ông, khi ông muốn nói về Đức Giêsu và sứ mạng của Người. Để đáp lại câu hỏi của Đức Giêsu, các môn đệ thưa lại: “Có kẻ thì cho là Gioan Tẩy Giả”. Họ cho rằng Gioan Tẩy Giả là một nhân vật siêu phàm, rất có thể được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết. “Có kẻ thì bảo là ông Êlia”, người Do Thái quan niệm Êlia là vị tiên phong của Đấng Messia, Êlia sẽ trở lại để loan báo Đấng Messia sắp xuất hiện. “Có người cho là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Bây giờ Chúa Giêsu muốn biết các môn đệ nhận định về Ngài như thế nào: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”. Câu hỏi làm cho các Tông đồ băn khoăn và phân vân, bởi cả họ cũng chưa hiểu Ngài cách tường tận. Nhưng kìa, Phêrô đã mau mắn thưa lên: “Thầy là Đức Kitô – Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Lời tuyên xưng trọng đại của Phêrô, là một lời tuyên xưng đức tin bộc lộ niềm xác tín: Chúa Giêsu là Đấng được xức dầu mà các tiên tri xưa đã loan báo. Nay Ngài đã đến để thực hiện mọi lời hứa Thiên Chúa đã hứa với dân Ngài. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, một lời xưng nhận mà tự sức riêng Phêrô, không thể tự khám phá ra bản ngã đích thực của Ngài, nhưng do Thiên Chúa ban: “Không ai có thể biết Chúa Con trừ Chúa Cha”. Bởi vậy, Chúa Giêsu nói cho Phêrô biết, do đâu ông có sự nhận biết và tuyên xưng đức tin của ông: “Simon con Giona, phúc cho con vì không phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con điều đó, nhưng chính là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Khởi đi từ đây, Chúa đặt cho Phêrô một tên mới, giao cho ông một sứ vụ mới: “Hỡi Phêrô, Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Phêrô là tảng đá vững chắc, là nền móng bất di bất dịch, Chúa Giêsu dùng để xây Hội Thánh Ngài. Hội Thánh bao gồm những kẻ tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, chính là Đấng Cứu Độ duy nhất. Hội Thánh của Chúa Giêsu sẽ mạnh, mọi quyền lực của ma quỷ sẽ không có sức phá đổ Hội Thánh đó, và Chúa Giêsu đã trao quyền bính cho Phêrô: “Thầy ban cho con chìa khoá Nước Trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở”. Chúa đã trao toàn bộ quyền lực của Ngài cho Phêrô như sách Khải Huyền diễn tả: “Đấng chân thật, Đấng thánh, Đấng giữ chìa khoá Đavid, Người mở ra thì không ai dám đóng lại”. Quyền tháo cởi là đặc quyền được ban đích danh cho Phêrô, và đồng thời cũng được hứa ban cho các Tông đồ (Mt 18, 18).

Kết thúc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dặn dò các Tông đồ giữ  im lặng, đừng nói với ai Ngài là Đấng Messia. Chúa chưa muốn tiết lộ sứ vụ thiên sai của Ngài, bởi chưa ai có thể hiểu chính xác danh xưng ấy. Chỉ dưới ánh sáng của cuộc khổ nạn và phục sinh, thì danh xưng này mới được hiểu một cách đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, nếu như năm xưa Chúa đã từng đặt câu hỏi cho những kẻ được Chúa chọn gọi làm Tông đồ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”, thì ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục đặt câu hỏi này với từng người Kitô hữu chúng con. Cũng như Phêrô xưa, chúng con muốn thưa lên với Chúa một cách xác tín: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”. Xin cho lời tuyên xưng này biểu lộ qua hành động, qua cuộc sống của mỗi chúng con, sẽ trở thành lời mời gọi mọi người tin nhận Chúa, thuộc về Hội Thánh Chúa, để tất cả cùng được chung hưởng ơn phúc cứu độ muôn đời.

(Xin cộng đoàn quỳ cầu nguyện và thinh lặng trong giây lát )

Hát: Gặp gỡ Đức Kitô

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, khởi đi từ sự bất công của nguyên tổ, tội lỗi đã tràn vào thế gian. Toàn bộ nhân loại phải bước đi trong bóng tối mịt mù… Thế nhưng vì yêu thương chúng con vô cùng, Chúa đã đến trần gian, mạc khải cho chúng con các mầu nhiệm nước trời. Chúa đã ban phát cho chúng con mọi sự, hơn ai hết thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều này và đã tuyên xưng: “Mọi sự điều do Người, nhờ Người và trong Người”. Chúa là Đấng giàu có, thông minh, thiện trí…Ngài là kho tàng của ân sủng, của lòng xót thương. Ngài rộng ban tất cả cho chúng con, nhất là hồng ân cứu rỗi.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đem lại cho nhân loại chúng con, những mạc khải của Cha trên trời. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống trong Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con hết lòng yêu mến Hội Thánh, biết vâng phục đức tin, sống theo đức tin, để góp phần xây dựng mở mang Hội Thánh Chúa ngày càng đẹp hơn.

“Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”, xin cho chúng con luôn tuyên xưng như thế, và sống trọn niềm tín thác của mình, bằng cách vâng giữ các giới răn của Chúa, sống theo lời Chúa, sẵn sàng đồng hành với Chúa giữa những thử thách, đau thương. Vì chính qua những gian nan thử thách, đức tin của chúng con mới được tôi luyện. Cũng trong giờ cầu nguyện này, chúng con xin Chúa luôn gìn giữ Hội thánh Chúa. Xin nâng đỡ che chở Đức Giáo hoàng, các vị mục tử trong Hội thánh. Xin cho các ngài luôn biết sống tất cả vì đoàn chiên, và cho chúng con yêu mến vâng phục các ngài, hết lòng cộng tác với các ngài, để cùng với Chúa tiếp tục chương trình cứu chuộc thế gian.

Ước gì đời sống đức tin, đức ái của chúng con trở thành lời rao giảng, giúp môi mọi người trên thế gian này cùng tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống muôn đời”. Amen.

Hát: Biết lấy gì cảm mến

Comments are closed.

phone-icon