Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn…-SN theo WAU ngày 24.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Preparing for an important guest takes a lot of work, and not knowing when they will arrive only adds an extra layer of stress. It means making sure that the food stays warm without drying out. It means having your coat and shoes ready so that you can run out and help them with their luggage. And it means that when they arrive, you’ll have to spring into action and be ready to take care of whatever they may need.

But when it comes to waiting for Jesus, today’s Gospel reading gives us a surprising and different set of expectations. It tells us that when Jesus arrives at the end of time, he will refuse to let us wait on him. Instead, he will put on an apron and start to serve us—his servants! It’s hard to imagine what kind of master would come home and start waiting on his servants, but this is the kind of love Jesus has for us. It’s a love that prefers to serve rather than to be served. It’s a love that rewards all our work getting ready for him. It’s a love that heals our wounds and wipes away our tears. Our work is completed, and Jesus will take care of us from that point on.

At the same time, Jesus doesn’t want us to be passive while we wait for his return. He tells us to be always eager to serve him and his people in whatever way he calls us. Of course, this means preparing our hearts and our homes to welcome him. But it also means actively working to make the world outside of our homes ready to accept him. It means being open to the Spirit’s promptings as he gives us opportunities to share our faith. And it means always being ready to reach out to those who are hurting.

Yes, there are times when getting ready for Jesus is hard work. But when he comes back, he will heal our wounds, dry our tears, and spread a heavenly feast for us. Just knowing that makes all the hard work worthwhile!

“Jesus, I am in awe that you love me so much! Help me to be ready to welcome you when you return!”

Việc chuẩn bị cho một vị khách quan trọng tốn rất nhiều công sức và việc không biết khi nào họ sẽ đến chỉ làm tăng thêm căng thẳng. Nó có nghĩa là bảo đảm rằng thức ăn vẫn ấm mà không bị nguội. Nó có nghĩa là chuẩn bị sẵn áo khoác và giày để bạn có thể chạy ra giúp họ mang hành lý. Và điều đó có nghĩa là khi họ đến, bạn sẽ phải bắt tay vào hành động và sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều gì họ có thể cần.

Nhưng khi nói đến việc chờ đợi Chúa Giêsu, bài đọc Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một loạt kỳ vọng khác lạ và ngạc nhiên. Nó cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu đến vào ngày tận thế, Ngài sẽ từ chối để chúng ta chờ đợi Ngài. Thay vào đó, Ngài sẽ mang khăn và bắt đầu phục vụ chúng ta – những đầy tớ của Ngài! Thật khó để tưởng tượng loại chủ nào sẽ trở về nhà và bắt đầu hầu hạ những người hầu của mình, nhưng đây là loại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Đó là một tình yêu thích phục vụ hơn là được phục vụ. Đó là một tình yêu thưởng cho tất cả công việc của chúng ta để sẵn sàng cho Ngài. Đó là tình yêu chữa lành vết thương và lau khô nước mắt của chúng ta. Công việc của chúng ta đã hoàn thành và Chúa Giêsu sẽ chăm sóc chúng ta kể từ thời điểm đó.

Đồng thời, Chúa Giêsu không muốn chúng ta thụ động trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Ngài bảo chúng ta luôn háo hức phục vụ Ngài và dân của Ngài theo bất kỳ cách nào Ngài yêu cầu chúng ta. Dĩ nhiên, điều này có nghĩa là chuẩn bị tấm lòng và nhà cửa của chúng ta để chào đón Ngài. Nhưng nó cũng có nghĩa là tích cực làm việc để làm cho thế giới bên ngoài nhà của chúng ta sẵn sàng chấp nhận Ngài. Nó có nghĩa là sẵn sàng đón nhận những thúc giục của Thánh Linh khi Ngài ban cho chúng ta cơ hội để chia sẻ đức tin của mình. Và điều đó có nghĩa là luôn sẵn sàng tiếp cận với những người đang bị tổn thương.

Đúng vậy, có những lúc việc sẵn sàng cho Chúa Giêsu là một công việc khó khăn. Nhưng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ chữa lành vết thương của chúng ta, lau khô nước mắt của chúng ta và bày tiệc trên trời cho chúng ta. Chỉ cần biết rằng làm cho tất cả các công việc khó khăn đáng giá!

Lạy Chúa Giêsu, con kinh ngạc vì Chúa yêu con nhiều quá! Xin giúp con sẵn sàng chào đón Chúa khi Chúa trở về!

Comments are closed.

phone-icon