Browsing: Hội Dòng

Hội dòng

Học Viện
0

I. LƯỢC SỬ: Học Viện Thánh Tôma đã được hình thành và phát triển qua những…

Các Tu xá
0

Là cộng đoàn duy nhất của Hội Dòng mang sứ vụ “phuc vụ Đức Kitô đau khổ và bệnh tật” trong Bệnh Viện của Nhà Nước, Tu xá Mẹ Bảy Sự có một quá trình hình thành, duy trì và phát triển đặc biệt

1 5 6 7 8